Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2010
Главная » Архив журнала » № 1, 2010 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

LEGE pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal

Prin prezenta lege organică Parlamentul adoptă titlul VII al Codului fiscal.

 

Articolul 1. Intrarea în vigoare

Titlul VII al Codului fiscal intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

 

Articolul 2. Abrogarea

La data intrării în vigoare a titlului VII al Codului fiscal, se abrogă Legea nr. 186-XIII din 19 iulie 1994 privind taxele locale.

 

Articolul 3. Modificarea unor acte normative

Guvernul, în termen de 2 luni:

a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VII al Codului fiscal;

b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VII al Codului fiscal;

c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin titlului VII al Codului fiscal.

 

Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele locale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2005, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii fiscale.

(2) Răspunderea pentru încălcarea prevederilor titlului VII al Codului fiscal se stabileşte conform titlului V al Codului fiscal, iar răspunderea penală – conform legislaţiei în vigoare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 289 alin. (2) lit. e), ale art. 291 lit. e) şi ale lit. e) din anexa la titlul VII al Codului fiscal, organizaţiile şi întreprinderile din cadrul cooperaţiei de consum, precum şi farmaciile care prepară medicamente, se scutesc de plata taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe anii 2005 – 2009.

 

Preşedintele Parlamentului                                                                               Eugenia OSTAPCIUC

Nr. 94-XV. Chişinău, 1 aprilie 2004.

__________________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 94-XV din 01.04.2004 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin Legea nr. 63-XVI din 16.03.07 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51–53, art. 243.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.