Сегодня: Четверг 5 октября 2023 | EUR: 19.1420 | USD: 18.2270
 
"Contabilitate şi audit" № 4, 2011
Главная » Архив журнала » № 4, 2011 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

LEGE pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul VIII al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2006.

 

Articolul 2. Modificarea actelor normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul VIII al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative a actelor normative care contravin titlului VIII al Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii tranzitorii

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele pentru resursele naturale, care au apărut pînă la 1 ianuarie 2006, se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestora.

(2) În anii 2006–2010 inclusiv nu se aplică taxa pentru apa extrasă de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr. 3 la Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, precum şi pentru apa extrasă şi livrată acestora de către alţi agenţi economici.

 

Preşedintele Parlamentului                                Marian LUPU

Nr. 68-XVI. Chişinău, 5 mai 2005.

________________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 68-XVI din 05.05.2005 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.