Сегодня: Среда 28 февраля 2024 | EUR: 19.3857 | USD: 17.8554
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2011
Главная » Архив журнала » № 8, 2011 » ИНФОРМАЦИЯ

S.F.S. şi contribuabilii: metode noi de lucru

În luna august а anului curent Serviciul Fiscal de Stat în comun cu Î.S. „Fiscservinform” au elaborat şi au lansat o nouă pagină web a bazei generalizate a practicii fiscale – baza.fisc.md. Noua opţiune va oferi feed-back-ul între contribuabili şi Serviciul Fiscal de Stat. Prin urmare, persoanele, care vor avea întrebări referitor la impozite, TVA şi alte taxe, le vor putea adresa direct pe site-ul oficial al acestei instituţii şi vor putea vizualiza răspunsurile oferite de specialiştii competenţi pe acelaşi site.

Accesarea acestei pagini este posibilă şi de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat – fisc.md. Pagina elaborată, în afară de conţinutul bazei propriu-zise, oferă plătitorului posibilitatea căutării în cadrul acesteia. Noua redacţie a paginii web permite vizitatorului site-ului să formuleze întrebarea, care ulterior va fi inclusă în bază.

Începînd cu 1 ianuarie 2012, va intra în vigoare art. 187 alin. (21) din Codul fiscal care prevede că dările de seamă fiscale se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după cum urmează:

a) începînd cu 1 ianuarie 2012 – de către subiecţii impunerii cu TVA care se deservesc de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;

b) începînd cu 1 ianuarie 2013 – de către subiecţii impunerii cu TVA, cu excepţia celor specificaţi la lit. a).

Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2012, întreprinderile înregistrate în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat sînt obligate să prezinte dările de seamă fiscale, inclusiv declaraţiile privind TVA.

Începînd cu 1 septembrie 2011, plătitorilor TVA li se va acorda, la alegere, acces gratuit la serviciile „Declaraţie rapidă” sau „Declaraţie electronică” .

Neplătitorii de TVA pot să se aboneze on-line la serviciul „Declaraţie electronică”, accesînd portalul servicii.fisc.md, compartimentul „Persoane juridice”, opţiunea „Plan tarifar”, unde vor lua cunoştinţă de toate abonamentele „Declaraţie electronică”, cu descrierea acestora.

 

***

В августе текущего года Государственная налоговая служба совместно с ГП «Fiscservinform» разработали и запустили новую web-страницу обобщенной базы налоговой практики baza.fisc.md. Новая страница обеспечивает обратную связь между налогоплательщиками и Государственной налоговой службой. В результате все вопросы, касающиеся налогов и сборов, налогоплательщики могут разместить непосредственно на официальном сайте данного учреждения и здесь же получить ответы компетентных специалистов.

Доступ к данной странице возможен и с официальной страницы Государственной налоговой службы fisc.md. Разработанная страница, кроме содержания базы как таковой, предоставляет налогоплательщикам возможность поиска в ней.

Начиная с 1 января 2012 года вступит в силу часть (21) статьи 187 Налогового кодекса, согласно которой налоговые отчеты представляются с обязательным использованием автоматизированных методов электронной отчетности в форме и порядке, регулируемых Главной государственной налоговой инспекцией, следующим образом:

a) с 1 января 2012 года субъектами обложения НДС, обслуживаемыми Главной государственной налоговой инспекцией, Государственной налоговой инспекцией по муниципию Кишинэу, Государственной налоговой инспекцией по муниципию Бэлць и Комратским управлением налогового администрирования Государственной налоговой инспекции по автономно-территориальному образованию Гагаузия;

b) с 1 января 2013 года субъектами обложения НДС, кроме предусмотренных пунктом а).

Таким образом, с 1 января 2012 года предприятия, зарегистрированные в муниципиях Кишинэу, Бэлць и Комрат, обязаны представлять все налоговые отчеты в электронном виде.

Для этого с 1 сентября 2011 года плательщикам НДС будет предоставляться бесплатно, по их выбору, доступ к услугам «Быстрая декларация» или «Электронная декларация».

Неплательщики НДС смогут подписаться on-line на услугу «Электронная декларация», открыв страницу servicii.fisc.md, раздел «Persoane juridice», подраздел «Plan tarifar», на которой могут ознакомиться со всеми абонементами «Электронная декларация» и их описанием.
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.