Сегодня: Четверг 5 октября 2023 | EUR: 19.1420 | USD: 18.2270
 
"Contabilitate şi audit" № 1, 2017
Главная » Архив журнала » № 1, 2017 » НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС

Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

 

Articolul 1. Punerea în aplicare

Titlul IX al Codului fiscal se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2007.

 

Articolul 2. Modificarea unor acte normative

Guvernul:

a) în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

b) pînă la punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal:

– va aduce actele sale normative în concordanţă cu titlul IX al Codului fiscal;

– va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi alte autorităţi administrative centrale a actelor normative care contravin titlului IX al Codului fiscal;

c) va asigura publicarea integrală în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi a legilor respective pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal.

 

Articolul 3. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

(1) Obligaţiile fiscale privind taxele rutiere care au apărut pînă la 1 ianuarie 2007 se reglementează în conformitate cu legislaţia în vigoare la momentul apariţiei acestor obligaţii.

Alineatul (2) este abrogat prin Legea nr. 267 din 23.12.2011.

 

Preşedintele Parlamentului        Marian LUPU
Nr. 317-XVI. Chişinău, 2 noiembrie 2006.

__________________________

Nota redacţiei. Legea nr. 317-XVI din 02.11.2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială.

Se publică cu modificările şi completările ulterioare operate prin legile nr. 172-XVI din 10.07.08 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134–137, art. 543; nr. 267 din 23.12.11 — Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 13–14, art. 32.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.