Сегодня: Среда 22 марта 2023 | EUR: 20.0870 | USD: 18.6345
 
"Contabilitate şi audit" № 5, 2017
Главная » Архив журнала » № 5, 2017 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП

Privind impozitul pe bunurile imobiliare

ÎNTREBARE: (5.9.1.4) Care sînt cerinţele către organizaţiile necomerciale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe bunurile imobiliare, stabilite de art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal?

 

Organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. 52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială, sînt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în conformitate cu prevederile art. 283 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal.

Noţiunea de instituţie de asistenţă socială urmează a fi înţeleasa în condiţiile Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003 care prevede principiile, obiectivele, politica, beneficiarii, formele asistenţei sociale şi sursele de finanţare a acesteia. Instituţiile de asistenţă socială asigură protecţie, ocrotire, găzduire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vîrstnice şi alte categorii de persoane, în funcţie de nevoile specifice. Găzduirea în instituţiile de asistenţă socială se realizează atunci cînd menţinerea la domiciliu nu este posibilă şi poate fi dispusă în urma evaluării sociale şi socio-medicale a persoanei, cu consimţămîntul acesteia.

În categoria instituţiilor sus-menţionate sînt incluse centrele şi azilurile, casele de copii.

În cazul în care organizaţia necomercială nu corespunde cerinţelor menţionate, impozitul pe bunurile imobiliare urmează a fi calculat şi achitat pe principii generale.

Totodată, Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 15), aprobat prin ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015, se prezintă pentru toate obiectele impunerii, inclusiv şi pentru obiectele scutite de impozitul pe bunurile imobiliare.

Informaţia privind suma înlesnirilor, în cazul obiectelor scutite conform art. 283 alin. (1) lit. s), se reflectă în anexa nr. 2 la Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ 15), cu indicarea codului înlesnirii (112 – Organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art. 52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială). 

Ordinul nr. 94 din 15.05.2017 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.