Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"Contabilitate şi audit" № 8, 2022
Главная » Архив журнала » № 8, 2022 » ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN
doctor în economie,
redactor-şef al revistei „Contabilitate şi audit"

Pulsul lunii august

Noi modificări în Codul muncii

 

Parlamentul a adoptat în lectură finală Legea nr. 243/20221. Ca urmare a modificărilor operate prin aceasta în Codul muncii, sunt reglementate:

modalităţile şi termenele de informare a salariaţilor despre modificările în contractul colectiv de muncă;

clauza de neconcurenţă care poate fi inclusă în contractul individual de muncă;

anul de muncă pentru care se acordă concediul de odihnă anual şi modul de calculare a duratei acestuia proporţional cu timpul lucrat;

formele de plată a salariului;

procedura de evaluare a performanţei individuale a salariatului.

 

A fost publicată Legea nr. 195/20222 prin care Codul muncii este completat cu prevederi ce permit:

stabilirea în contractul individual de muncă, la solicitarea salariatului sau a angajatorului, a formulelor flexibile de muncă (munca la distanţă, munca la domiciliu, regimul flexibil de muncă, timpul de muncă parţial sau săptămâna de lucru comprimată);

■ folosirea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani de ambii părinţi alternativ, în fracţiuni, conform disponibilităţii fiecăruia, cu condiţia să nu se suprapună fracţiunile;

acordarea concediului paternal în primele 12 luni de la naşterea copilului (până în prezent, în primele 56 de zile).

 

Comentarii pe marginea unora dintre modificările menţionate sunt oferite în prezentul număr al revistei (p. 91).

 

Au fost modificate prevederile unor acte normative referitoare la salarizare

 

Prin Legea nr. 219/20223 se operează modificări în Legea salarizării nr. 847/2002. Principalele dintre acestea prevăd:

substituirea noţiunii „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” cu noţiunea „salariul minim4;

stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) în sectorul real, la nivel de ramură, în mărime nu mai mică decât salariul minim, iar la nivel de unitate – în mărime nu mai mică decât cuantumul stabilit la nivel de ramură;

limitarea cuantumului lunar total al salariului conducătorilor unor categorii de întreprinderi5 până la cinci salarii medii lunare pe unitatea condusă, iar a mărimii cumulate a premiilor şi a plăţilor cu caracter unic pe parcursul unui an – până la cinci salarii de funcţie.

 

Reglementări noi privind utilizarea ECC

 

Prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă şi de control nr. 26-11/1-19/03-2022 din 16 august 20226 au fost stabilite activităţile, conform CAEM Rev. 2, la desfăşurarea cărora agenţii economici contribuabili mari (persoane juridice)7 vor utiliza ECC conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Totodată, sunt reglementate termenele de implementare a unor astfel de echipamente.

 

Comentarii pe marginea subiectului menţionat sunt oferite în prezentul număr al revistei (p. 36).

 

Este stabilit termenul-limită de
utilizare a unor modele de MCC/IF

 

Serviciul Fiscal de Stat informează8 că termenul-limită de utilizare a modelelor de maşini de casă şi de control/imprimante fiscale, incluse în Registrul unic al echipamentelor de casă şi de control9 în perioada 1998–2005, este data de 31 ianuarie 2023. Modelele respective au fost excluse din Registrul unic prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/01-2022 din 13.07.202210.

 

Până la data-limită menţionată, contribuabilii urmează să scoată de la evidenţă şi din exploatare ECC vizate, respectând procedura stabilită prin Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr.  632/2020.

 

Aspecte noi privind contribuţiile de asigurări sociale

 

Prin Legea nr. 242/202211 au fost operate modificări în Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489/1999. Printre altele, s-a stabilit că de la 1 octombrie 2022 baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru fiecare angajat nu va fi mai mică decât 25 % din suma lunară a contribuţiilor calculate din salariul minim lunar pe ţară.

Comentarii la acest subiect sunt oferite în prezentul număr al revistei (p. 46).

 

Noi reglementări privind formularele tipizate de documente primare cu
regim special

 

Prin HG nr. 560/202212 au fost operate modificări în HG  nr. 294/199813. Astfel,  este prevăzut că entităţile care corespund cerinţelor art.  187 alin. (21) din CF vor tipări formularele tipizate de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie, iar facturile fiscale vor fi tipărite în modul stabilit de MF.

 

Aspectele problematice ale acestui subiect sunt abordate în prezentul număr al revistei (p. 44).2 Vezi p. 100.

 

3 MO nr. 257–262/12.08.2022.

 

4 Cuantumul salariului minim lunar din sistemul unitar de salarizare nu poate fi mai mic decât mărimea minimului de existenţă calculat pentru ultima perioadă de gestiune.

 

5 Întreprinderi de stat şi municipale, societăţi pe acţiuni cu capital integral sau majoritar de stat, entităţi monopoliste.

 

6 MO nr. 264-266/19.08.2022.

 

7 Potrivit Ordinului SFS nr. 635/2020.

 

9 Acesta poate fi accesat pe portalul mev.sfs.md şi pe portalul guvernamental al datelor deschise www.date.gov.md

 

10 MO nr. 208–216/15.07.2022.

 

11 MO nr. 264–266/19.08.2022.

 

12 MO nr. 238–244/29.07.2022.

 

13 Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997.

 
Комментарии:
К этой статье пока нет комментариев.

Для того чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.