Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2010
Главная » Архив журнала » № 12, 2010

ИНФОРМАЦИЯ
Андрей АПОСТУ
Сайту www.contabilitate.md два года!
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Vasile BUCUR, Iuliana ŢUGULSCHI
Privind cheltuielile aferente taxei de licenţiere în cazul desfăşurării activităţii în anul următor
Recunoaşterea plăţii redevenţelor (royalty) nerezidentului în contabilitate şi în scopuri fiscale
Decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat, exprimate în valută străină
Aliona TIMOFEENCO
Tratamentul fiscal şi contabil al mijloacelor fixe gajate

În condiţiile crizei economice actuale se întîlnesc cazuri cînd întreprinderea-creditor este în incapacitate de plată şi în contul rambursării creditului bunurile gajate trec în posesia instituţiilor financiare. Operaţiunile economice rezultate din transmiterea în posesia instituţiilor financiare a bunurilor gajate generează un şir de situaţii, care necesită un tratament separat sub aspect fiscal şi contabil. Aceasta se referă, în special, la valoarea mijloacelor fixe gajate, care în situaţiile respective însumează mai multe tipuri de valori ale acestora, în funcţie de cerinţa legală: valoarea impozabilă pentru calcularea TVA, valoarea de ieşire pentru calcularea impozitului pe venit, valoarea de bilanţ şi valoarea de gaj evaluată de instituţia financiară. Prezentul articol conţine recomandări cu referinţă la aceste aspecte

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Ala LITOVCENCO
privind restituirea TVA pentru investiţiile capitale
Алла ЛИТОВЧЕНКО
о применении акцизов при продаже изделий из хрусталя
Алла ЛИТОВЧЕНКО, Вероника ВРАГАЛЕВА
о порядке применения акцизов при покупке конфискованного спирта и дальнейшего его использования
об НДС при поставке конфискованной продукции по договору комиссии
о восстановлении первого экземпляра налоговой накладной при его утере
об отражении в учете у покупателя безвозмездной поставки, оформленной налоговой накладной
Игорь СТАВИНСКИЙ
об обложении поставок новогодних елок по стандартной ставке НДС
об облагаемой стоимости поставки изнашиваемых активов
о не обложении НДС сумм, выплачиваемых нерезиденту по финансовой гарантии
о моменте отражения в Декларации по НДС поставок в ЗСП
о расчете суммы НДС к возмещению по капитальным инвестициям
об отсутствии права на возмещение НДС при аннулировании регистрации в качестве плательщика НДС
о сроках возмещения НДС при принятии решения без проведения тематической проверки
Галина ШПАК, Петру ГРИЧУК
о штрафных санкциях за печать накладной по форме товарно-транспортной накладной
о вычете расходов, связанных с авиаперелетами, при приобретении билетов посредством Интернета
Людмила АБЛИНА
о не удержании подоходного налога при выплате гонораров судебным исполнителям
о налогообложении денежных средств, перечисленных на лечение физического лица
о налоговых последствиях поощрительной поставки товара при достижении установленного договором объема поставок
Lilia CAUŞ - ŢAPU
privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din comisioanele plătite nerezidentului din România
Jana CIBOTARU
privind prezentarea Declaraţiei CET 08 de către fondatorul gospodăriei ţărăneşti (de fermier)
Жанна ЧИБОТАРУ
о размере повышенного личного освобождения, предоставляемого в течение года
о не предоставлении личного освобождения при выплате доходов в виде роялти
о не удержании подоходного налога из заработной платы резидента Республики Беларусь
о не удержании подоходного налога судебными исполнителями при найме недвижимости у граждан
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind modul de înmînare a citaţiei de către organul fiscal
privind aplicarea amenzii în baza prevederilor art. 254 alin. (2) din CF pentru neutilizarea MCC în diferiţi ani fiscali
privind aplicarea amenzii de 50 unităţi convenţionale contribuabilului pentru nepredarea premeditată a bonului de casă cumpărătorilor
privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din veniturile persoanei fizice obţinute din înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă
privind impozitarea transferurilor efectuate în folosul unui partid politic
Алексей СОКИРКА
о невозможности переложить ответственность на кассира за неиспользование ККМ на предприятии
об использовании POS-терминалов в 2011 году
о неприменении ККМ судебными исполнителями при получении наличными гонораров и сборов в 2010 году
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
privind subiecţii impunerii în cazul transmiterii bunurilor imobiliare în locaţiune de către persoanele fizice - cetăţeni, proprietari ai acestora
privind scutirile acordate la plata impozitului funciar calculat pentru suprafeţele de terenuri care au fost afectate de inundaţii
privind aplicarea impozitului pe bunurile imobiliare agenţilor economici ce îşi desfăşoară activitatea în agricultură
privind achitarea taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale
privind subiecţii impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova
privind subiecţii impunerii cu taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale
Людмила МИЦОВА (ГРОПА), Стелла ГУЦУ
об утрате права на скидку при корректировке обязательств по земельному налогу
о документальном подтверждении происхождения товаров при их реализации патентообладателями
о сохранении права на 15-процентную скидку при ошибочном перечислении налога на недвижимое имущество
о критериях расчета сбора за объекты торговли
о не уплате налога на недвижимое имущество при найме не оцененной в 2010 году полностью изношенной публичной собственности
о не обложении земельным налогом участков, занятых многолетними насаждениями до начала плодоношения
о необходимости разрешения на размещение объектов торговли при наличии разрешения на размещение павильона
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
о выплате пособия по материнству лицам, заключившим срочный индивидуальный трудовой договор
о медицинском страховании лиц, находящихся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до трех лет
о праве работника на страховой стаж независимо от задержки работодателем уплаты взносов в бюджет государственного социального страхования
УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр НЕДЕРИЦА, Татьяна ПРИСАКАР
Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях: практические аспекты

В данной статье рассмотрены подробно особенности управленческого и финансового учета в некоммерческих организациях, в том числе: составления бюджета (бюджетного плана), формирования учетной политики, применения систем ведения бухгалтерского учета, разработки рабочего плана счетов, ведения учета по основными его разделам (целевых и нецелевых средств, вкладов и взносов учредителей и членов некоммерческой организации, доходов и расходов, долгосрочных и текущих активов и др.)

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
НДС на импорт и «золотые правила» НК

В данной статье рассматриваются проблемные ситуации, связанные с применением НДС на импорт. При этом автор исходит из положений Налогового кодекса, которые по его мнению можно считать «золотыми правилами»

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Наталья ПЛЭМЭДЯЛЭ
об определении задолженности перед бюджетом ГСС, подлежащей взысканию в принудительном порядке
о не правомерности отказа в приеме налогового отчета при отсутствии документа об уплате начисленного налогового обязательства
о взыскании дебиторской задолженности налоговыми органами при наличии недоимок у дебитора
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на ноябрь 2010 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса