Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2011
Главная » Архив журнала » № 2, 2011

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Andrei APOSTU, Andrei MANTEA
Dezbateri şi opinii pe forum.contabilitate.md

Prezentul articol este o trecere în revistă a subiectelor discutate pe forum.contabilitate.md în luna ianuarie 2011

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ирина ЗАХАРЧЕНКО
Порядок заполнения Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год. Часть первая (Продолжение. Начало см. в журнале «Contabilitate si audit» № 1 за 2011 год)
Порядок заполнения Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год. Часть вторая
Порядок заполнения Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год. Часть третья (Окончание)

Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в журнале „Contabilitate şi audit" № 1 за 2011 год, и  на конкретных примерах раскрывает особенности заполнения Декларации юридического лица о подоходном налоге за 2010 год. Соответствующие особенности являются следствием изменений, внесенных в Налоговый кодекс и в некоторые постановления Правительства Республики Молдова, касающиеся налогообложения доходов предприятий

Alexei SOCHIRCA
Modul de utilizare a maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală în activitatea caselor de amanet

Activitatea caselor de amanet (lombardurilor) este reglementată prin Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 204 din 28 martie 1995. Acestea efectuează decontări băneşti în numerar şi, deci, urmează să utilizeze maşini de casă şi control (MCC). Întrucît nu există MCC specializate pentru casele de amanet (lombarduri), prezentul articol conţine recomandări privind utilizarea în astfel de cazuri a MCC staţionare pentru comerţ şi servicii

Vasile BUCUR, Iuliana ŢUGULSCHI
Decontarea creanţelor comerciale externe cu termenul de prescripţie expirat: aspecte contabile şi fiscale

La decontarea creanţelor comerciale externe compromise (dubioase) se va ţine cont, în primul rînd, de termenele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru repatrierea mijloacelor băneşti. Controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti, a mărfurilor şi serviciilor provenite din tranzacţiile economice externe se efectuează de către organele Serviciului Fiscal de Stat. Prezentul articol elucidează cazurile în care nu sînt supuse sancţiunilor pecuniare sumele nerepatriate de la export-import, mărimea amenzii aplicate pentru nerespectarea termenelor de repatriere, metodele de decontare a creanţelor compromise, particularităţile restituirii TVA în astfel de situaţii

Aliona TIMOFEENCO
Regimul de impunere cu TVA a mărfurilor importate, preţurile cărora sînt reglementate de stat

Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 prevede dreptul întreprinderii de a stabili preţul la produsele şi serviciile sale. Totodată, prin Hotărîrea Guvernului cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor) nr. 547 din 04.08.1995 au fost aprobate lista mărfurilor social importante pentru care se stabileşte un mod special de formare a preţurilor şi nomenclatorul de mărfuri şi servicii, preţurile şi tarifele cărora se reglementează de organele administrative centrale sau locale. Prezentul articol familiarizează cititorii cu unele prevederi ale Hotărîrii menţionate şi particularităţile impunerii cu TVA a mărfurilor importate, preţurile cărora sînt reglementate de stat

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
об отражении в Декларации сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из ЗСП
о неначислении НДС по основным средствам, по которым ранее налог был возмещен, при аннулировании регистрации плательщика НДС
о неприменении НДС при возврате аванса при импорте услуг
о возмещении НДС по поставкам услуг поверенному – резиденту Республики Молдова, действующему от имени доверителя – нерезидента республики
об обложении НДС разницы между затратами на производство и стоимостью реализации сельхозпродукции, не оговоренной в части (4) статьи 97 НК
об отражении в Декларации по НДС за декабрь налога, исчисленного по условному годовому коэффициенту
Veronica VRAGALEVA
privind unele aspecte de completare a facturii fiscale la livrarea produselor accizabile
privind aplicarea TVA la reorganizarea agentului economic prin absorbţie
privind distrugerea timbrelor de acciz aplicate articolelor din tutun autohtone în cazul exportului acestora
privind aplicarea cotei zero a TVA la livrările destinate proiectelor de asistenţă tehnică
Valeriu SEVERIN, Corneliu PRISĂCARU
privind înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA şi nesancţionarea acestuia în cazul primirii facturilor fiscale incomplete
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind aplicarea art. 90.2 alin. (3) din Codul fiscal în cazul efectuării donaţiilor în folosul persoanelor fizice cetăţeni care au suferit de pe urma calamităţilor naturale
privind divizarea la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a impozitului pe venit în urma transferurilor efectuate în folosul unui partid politic
privind obligaţiile fiscale ale întreprinderii individuale în cazul achiziţiei serviciilor de locaţiune de către persoanele fizice cetăţeni
privind sancţiunile aplicate în cazul pierderii cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi de control
Jana CIBOTARU
privind impozitarea veniturilor obţinute de persoane fizice rezidente din darea în locaţiune a apartamentelor situate în afara Republicii Moldova
privind lipsa obligaţiei de a declara veniturile sub formă de dividende obţinute de persoana fizică
Parascovia CEBOTARENCO
privind impozitarea dobînzilor achitate în folosul persoanelor fizice (cetăţeni) de către organizaţiile de microfinanţare
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
о невключении в Отчет по форме МЕД 08 выплат патентообладателям, уплатившим фиксированную сумму взносов ОМС
о тарифе взносов ОГСС, применяемых сельхозпредприятиями при выплатах физическим лицам за строительные работы
о недекларировании доходов от предпринимательской деятельности учредителями индивидуальных предприятий
о неначислении налогов с выходного пособия, выплаченного в соответствии со ст. 388 ТК
об отражении в Отчете формы IRV 09 выплат в пользу физических лиц при аренде земель сельскохозяйственного назначения
Ala POJOGA
privind necesitatea de a beneficia de certificatul de utilitate publică de către organizaţiile necomerciale
privind codul fiscal al persoanelor nerezidente angajate
privind impozitarea în anul 2011 a veniturilor angajaţilor agenţilor economici, a căror activitate de bază este realizarea de programe
Alexei SOCHIRCA
privind înregistrarea MCC la organul fiscal
privind cazurile de refuz al înregistrării (reînregistrării) MCC de către organul fiscal
privind termenul minim de utilizare a MCC
Ольга ГРИНЕВИЧ
о не обеспечении обязательного медицинского страхования за счет средств государственного бюджета лиц, получающих пособие по трудоустройству
о порядке уплаты фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС при приобретении неработающим лицом предпринимательского патента
УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр НЕДЕРИЦА, Татьяна ПРИСАКАР
Новый порядок бухгалтерского учета основных средств в некоммерческих организациях

В журнале „Contabilitate şi audit” № 1 за 2011 год были изложены особенности бухгалтерского учета запасов в некоммерческих организациях (НКО). В настоящей статье рассматривается порядок бухгалтерского учета основных средств в НКО, который существенно изменился в связи с вводом в действие с 1 января 2011 года Методических указаний об особенностях бухгалтерского учета в некоммерческих организациях, утвержденных Приказом Министерства финансов Республики Молдова № 158 от 6 декабря 2010 года

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Viorel MELNIC, Eduard SÎRBU
privind imposibilitatea acordării scutirilor prevăzute de art. 73 alin. (2) din Codul vamal
privind posibilitatea exportului temporar al utilajului defectat în cazul introducerii acestuia în capitalul statutar al firmei
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
Смешанные поставки и налоговое «бездорожье»

В данной статье рассмотрены некоторые аспекты применения норм статьи 102 Налогового кодекса, касающиеся зачета НДС по смешанным поставкам, и вопросы бухгалтерского учета, сопряженные с данной темой

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на январь 2011 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса