Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 8, 2011
Главная » Архив журнала » № 8, 2011

ИНФОРМАЦИЯ
S.F.S. şi contribuabilii: metode noi de lucru
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ирина ЗАХАРЧЕНКО
Об учете и исчислении пособия по временной нетрудоспособности с 1 июля 2011 года

Как известно, с 1 июля 2011 года изменен порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности. В данной статье, на конкретных примерах, представлены подробные разъяснения, касающиеся нового порядка расчета, учета и налогообложения пособий по временной нетрудоспособности

Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН
О налогообложении сумм дивидендов, выплаченных в 2011 году

В данной статье рассмотрен порядок обложения подоходным налогом дивидендов, выплаченных в 2011 году физическим лицам-резидентам, физическим лицам-нерезидентам и хозяйствующим субъектам-резидентам за периоды до и после 1 января 2008 года

Alexei SOCHIRCA
Utilizarea MCC în activităţile desfăşurate pe piaţa financiară nebancară

Prezentul articol familiarizează cititorii cu modul de aplicare a maşinilor de casă şi control de către asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi de către organizaţiile de microfinanţare în cadrul activităţilor desfăşurate de către acestea

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
о зачете НДС по приобретениям, предназначенным для облагаемых поставок в последующие периоды
Veronica VRAGALEVA
privind restituirea TVA în cazul efectuării investiţiilor capitale
privind aplicarea TVA la prestarea unor servicii preferenţiale concomitent cu unele servicii ordinare
Parascovia CEBOTARENCO, Olga GOLBAN
privind completarea facturii în cazul returnării de mărfuri
privind deducerea donaţiei efectuate în scopuri fiscale
privind aplicarea impozitului pe venit la sursa de plată la achiziţionarea sticlelor de la persoane fizice
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО, Ольга ГОЛБАН
о заполнении Декларации юридического лица о подоходном налоге при вынужденном выбытии основных средств
об отражении юридического адреса в налоговой накладной
о подтверждении оказания рекламной услуги нерезиденту
Галина ШПАК
об использовании в деятельности ИП здания, принадлежащего учредителю
Galina ŞPAC, Petru GRICIUC
privind impozitarea cheltuielilor pentru arenda operaţională a terenului şi uzura tehnicii agricole utilizate la întreţinerea plantaţiilor perene pînă la intrarea pe rod
Галина ШПАК, Петру ГРИЧУК
о пересдаче Декларации о подоходном налоге физическими лицами, получившими возврат излишне уплаченных взносов ОГСС
Alexei SOCHIRCA
privind comercializarea produselor agricole fără MCC
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind impozitarea plăţilor efectuate în folosul rezidentului Irlandei

Prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 48-XIX din 26.03.2011 Codul fiscal a fost completat cu art. 2251Particularităţile estimării obligaţiilor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale”, prevederile căruia vor fi puse în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2012. Prezentul articol dezvăluie particularităţile estimării veniturilor din vînzări în baza livrărilor de mărfuri şi servicii înregistrate în perioada funcţionării posturilor fiscale

Людмила АБЛИНА
об удержании подоходного налога c нерезидентов при оплате услуг, связанных с быстрыми переводами денежных средств
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Stela GUŢU
privind calcularea, achitarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi prezentarea dărilor de seamă aferente de către asociaţiile obşteşti
privind calcularea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători în cazul în care automobilele nu prestează servicii de transportare a pasagerilor în regim de taxi
privind impozitarea bunurilor comerciale, care se atribuie la categoria bunurilor „cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă”
privind menţinerea dreptului de a beneficia de reduceri la achitarea integrală a impozitului funciar în cazul recalculării acestuia
privind subiecţii impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare
privind condiţiile de beneficiere de scutiri la plata impozitului funciar pentru terenurile care sînt ocupate de plantaţii multianuale
Людмила МИЦОВА (ГРОПА), Стелла ГУЦУ
об исчислении обязательств по налогу на недвижимое имущество членами садоводческих товариществ
об уплате налога на недвижимое имущество, включенное в уставный капитал ООО
об облагаемых объектах социальных услуг
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Tatiana COVALCIUC, Oxana VOLOŞENCO
privind beneficierea de reducerea cu 50% a amenzilor aplicate pentru încălcări fiscale
Tatiana COVALCIUC
privind contestarea deciziei emise pe marginea controlului fiscal
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Estimarea veniturilor din vînzări ale contribuabililor constatate în cadrul posturilor fiscale
privind aplicarea sancţiunilor pentru timbrele de acciz falsificate
privind consecinţele prezentării organului fiscal a unor informaţii neveridice despre sediul contribuabilului
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Asigurarea obligatorie de asistenţă socială a cetăţenilor străini în anul 2011

La 1 iulie 2011 a intrat în vigoare Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 56 din 9 iunie 2011 prin care a fost modificat articolul 1 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8 iulie 1999. Conform noilor prevederi cetăţenii străini care au reşedinţă în Republica Moldova au fost incluşi în sistemul public de asigurări sociale în calitate de persoane asigurate. Prezentul articol examinează modul de calculare a contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale din salariile şi alte recompense achitate cetăţenilor străini cu reşedinţă în Republica Moldova

Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
об исчислении взносов ОМС с выплат в пользу пенсионеров - обладателей предпринимательских патентов
Ольга ГРИНЕВИЧ
о порядке погашения задолженностей учредителя ИП в случае его смерти
о категориях плательщиков взносов ОГСС и ОМС, которые имеют право представлять декларацию формы 4-БГСС и отчет формы МЕД 08 один раз в год
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Татьяна ГРИНИК, Наталия ХЭБЭШЕСКУ
Об учете и налогообложении туристической деятельности

Данная статья знакомит читателей с особенностями организации, лицензирования, учета и налогообложения туристической деятельности

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
О сборе за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг

В данной статье автор выносит на обсуждение проблемные аспекты исчисления сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг в определенных ситуациях

КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Tudor CAPŞA
Calcularea stagiului de cotizare la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă

Prezentul articol dezăluie unele aspecte privind modul de determinare a stagiului de cotizare la stabilirea pensiei pentru limita de vîrstă ţinînd cont de prevederile legislaţiei în vigoare

Тудор КАПША
о выплате компенсации за время неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении прогульщика
о заполнении трудовой книжки директора - учредителя ИП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2011 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на июль 2011 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса