Сегодня: Среда 4 октября 2023 | EUR: 19.0855 | USD: 18.2165
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2013
Главная » Архив журнала » № 5, 2013

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Alexandru NEDERIŢA
Noile Standarde Naţionale de Contabilitate: caracteristica generală şi termenele de implementare a acestora

În aprilie 2013, pe site-ul Guvernului (www.particip.gov.md) şi al Ministerului Finanţelor (www.minfin.md) au fost plasate proiectele noilor Standarde Naţionale de Contabilitate (SNC). Acestea sînt accesibile pentru consultări şi discuţii publice pînă la aprobarea lor de către Ministerul Finanţelor. Contabilii, auditorii şi alte persoane interesate au posibilitatea de a-şi expune opiniile, de a formula obiecţii şi recomandări privind îmbunătăţirea conţinutului proiectelor.

Prin prezentul articol revista „Contabilitate şi audit“ începe publicarea materialelor în care elaboratorii noilor SNC vor explica prevederile şi modul de aplicare a acestora. De asemenea, vor fi comentate opiniile şi recomandările cititorilor referitoare la proiectele noilor SNC

Об оформлении отпуска и расчете отпускного пособия

Впереди лето – пора долгожданных отпусков и дополнительной работы бухгалтеров по оформлению отпуска и расчету отпускного пособия. И хотя законодательство в этой области остается неизменным, предложенный материал напомнит читателям основополагающие моменты расчета отпускных

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Геннадий БЕЖАН
об отсутствии обязательств по ч. (4) ст. 97 НК при импорте услуг на безвозмездной основе
об учете поставок, осуществленных до аннулирования статуса плательщика НДС, при расчете порога регистрации
об отсутствии обязательств по НДС при пересмотре цен товаров, отгруженных до регистрации в качестве плательщика НДС
о применении НДС при оказании консультационных услуг постоянному представительству нерезидента
о применении НДС по сдаче в наем резиденту Республики Молдова строительного оборудования, используемого за пределами республики
о применении ч. (1.1) ст. 234 НК и дополнительном налоговом обязательстве
об удержании налога у источника выплаты при оплате услуг, оказанных адвокатским кабинетом
Георге ТРОЧИН
об отражении корректировок, связанных с уточнением таможенной стоимости, в Декларации по НДС
об освобождении от НДС услуг, связанных с подтверждением прав обладателей земли
Gheorghe TROCIN
despre completarea Declaraţiei privind TVA în cazul efectuării procurărilor şi livrărilor de mărfuri peste hotarele Republicii Moldova
despre obligaţiile fiscale privind TVA şi impozitul pe venit ale instituţiilor de învăţămînt
privind impozitul pe venit obţinut din activitatea operaţională
privind confirmarea documentară a cheltuielilor în scopuri fiscale
privind deducerea cheltuielilor de asigurare CASCO
privind neimpozitarea contribuţiilor de asigurări sociale în sumă fixă, rambursate ca contribuţii achitate în plus
Victoria BELOUS
privind obligaţiile fiscale aferente sumei datoriei şi cotei-părţi din capitalul social cesionate
Виктория БЕЛОУС
о не вычитаемости долга, иск о возврате которого отклонен судом в связи с истечением срока давности
о налогообложении сумм промежуточных дивидендов участникам, не полностью внесшим вклад в уставный капитал
Jana CIBOTARU
privind impozitarea plăţilor în folosul agentului economic din Federaţia Rusă de către o reprezentanţă permanentă
privind indicarea în cererea angajatului a perioadei, pe parcursul căreia se solicită reţinerea impozitului pe venit la cota maximală
privind nereflectarea despăgubirilor şi indemnizaţiilor unice în fişa personală de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron
Андрей АПОСТУ
об обложении платных автостоянок местными сборами
о критериях установления сбора за объекты торговли и/или за объекты по оказанию социальных услуг
об уплате местных сборов юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области азартных игр
Andrei APOSTU
privind calcularea şi achitarea taxei pentru dispozitivele publicitare pe trimestrul I 2013
privind achitarea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială pe trimestrul I 2013
privind necompletarea anexei la Darea de seamă pe taxele locale în cazul cînd unităţile de comerţ sînt amplasate în aceeaşi localitate
privind reflectarea în anexa la Darea de seamă a informaţiei aferente unităţilor de comerţ
privind calcularea taxei pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Alexei SOCHIRCA
privind sancţionarea titularului patentei de întreprinzător pentru comercializarea mărfurilor fără documente primare de provenienţă
privind regulile de desfăşurare a comerţului cu ridicata
Алексей СОКИРКА
об изменениях в Законе о внутренней торговле
о применении санкций за повторные нарушения согласно ст. 254 НК в течение календарного года
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Aspecte noi privind stabilirea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani

Începînd cu 1 mai 2013, Casa Naţională de Asigurări Sociale stabileşte indemnizaţia pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani în baza informaţiei acumulate în contul personal de asigurări sociale de stat al persoanei asigurate. Prezentul articol examinează noua modalitate de stabilire a îndemnizaţiei respective

Raportarea electronică la CNAS

În prezentul articol este descris modul de prezentare la CNAS a rapoartelor în format electronic prin intermediul portalului www.raportare.md

Ольга ГРИНЕВИЧ
о неуплате работающим учредителем ИП фиксированных сумм взносов ОГСС и ОМС в период отпуска по уходу за ребенком
о льготах по уплате взносов ОГСС и ОМС для инвалидов и пенсионеров
о сохранении лицу, работающему на дому, пособия по уходу за ребенком до исполнения ему трех лет
о социальном и медицинском страховании лиц, заключивших срочный индивидуальный трудовой договор
об условиях исчисления страхового стажа за предыдущие периоды арендаторам лесных угодий
о неисчислении взносов ОГСС из выходного пособия, выплачиваемого в связи с отставкой работника
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
О праве единственного учредителя предприятия на труд и социальное страхование

Национальная касса социального страхования направила своим территориальным подразделениям письмо № II-03/10-2280 от 03.04.2013 г. Согласно письму единственные учредители предприятий, работающие по трудовому договору в должности руководителя, не имеют право на получение социальных пособий. В данной статье обсуждается правомерность подобного рода ограничений

Татьяна ГРИНИК
О формировании цен на социально значимые товары в общественном питании

Формирование цен на социально значимые товары по-прежнему вызывает разногласия между контролирующими органами и предприятиями. В данной статье обсуждаются вопросы, связанные с применением положений Постановления Правительства «О мерах по упорядочению и государственному регулированию цен (тарифов)» № 547 от 04.08.1995 г. на предприятиях общественного питания

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Елена ЯВОРСКАЯ
Возмещение НДС: судебная практика

Предприятия, которые осуществляют поставки с применением нулевой ставки НДС, имеют право на возмещение сумм НДС от покупок. Однако, известны случаи, когда налоговые органы необоснованно отказываются возмещать соответствующие суммы или же возмещают их с опозданием. В данной статье рассмотрена судебная практика по делам о возмещении НДС

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО
Radu ŢURCANU
Analiza „facilităţilor” vamale recente

Actualmente, Serviciul Vamal al Republicii Moldova promovează în cel mai intens mod procedurile vamale simplificate, îndemnînd toţi agenţii economici să aplice şi să obţină dreptul de utilizare a acestora. În opinia Serviciului Vamal, acestea reprezintă una dintre cele mai semnificative realizări din ultimii ani, aducînd beneficii esenţiale atît agenţilor economici, cît şi organelor vamale prin reducerea timpului şi a costurilor de vămuire, minimalizarea eforturilor pentru obţinerea liberului de vamă şi, nu în ultimul rînd, chiar reducerea posibilităţilor de corupţie în procesul de vămuire.

În prezentul articol este efectuată o analiză comparativă a procedurilor vamale simplificate aplicate în Republica Moldova cu cele existente în Uniunea Europeană

 

Эдуард СЫРБУ
о деятельности Консультационного комитета при Таможенной службе
КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Tudor CAPŞA
о гарантированном минимальном размере заработной платы в реальном секторе
privind modul de atragere a salariaţilor la muncă în zilele de repaus şi de compensare a acestei munci
privind evidenţa timpului de muncă la unitate
privind plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu
privind indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
privind condiţiile de deţinere a funcţiei de contabil-şef
Тудор КАПША
о нормировании численности персонала
о льготах и гарантиях для доноров крови
об уплате взносов социального и медицинского страхования
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2013 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на апрель 2013 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса