Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 7, 2014
Главная » Архив журнала » № 7, 2014

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Андрей АПОСТУ
О предоставлении серии и диапазона номеров для печати форм первичных документов строгой отчетности на бумаге без защитных знаков

Постановлением Правительства № 461 от 16.06.2014 г. были внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г. Они предусматривают отказ от применения защитных знаков на некоторых типовых формах первичных документов строгой отчетности, с присвоением серии и диапазона номеров для соответствующих документов Главной государственной налоговой инспекцией. Данная статья знакомит читателей с новым порядком использования хозяйствующими субъектами документов строгой отчетности

 

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Образец учетных политик в соответствии с новыми НСБУ

В журнале „Contabilitate şi audit” № 2 за 2014 год были рассмотрены особенности формирования, изменения и раскрытия учетных политик в соответствии с новыми НСБУ, а также приведен образец учетных политик на государственном языке. По просьбе читателей в настоящем номере журнала публикуется образец учетных политик на русском языке, составленный с учетом положений новых НСБУ

 

Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
О налоговых последствиях продажи обесцененного актива

Данная статья посвящена налоговым аспектам, касающимся применения подоходного налога и НДС при продаже обесцененного актива

 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Andrei APOSTU
privind neaplicarea prevederilor art. 42 din Codul fiscal faţă de reprezentanţele companiilor nerezidente
Victoria BELOUS
privind calcularea TVA la bunurile sechestrate şi vîndute prin licitaţie
privind calcularea TVA la serviciile de consultanţă prestate de către un nerezident
privind calcularea TVA la serviciile de hosting prestate de către un nerezident
privind baza valorică a proprietăţii cetăţenilor străini stabiliţi cu domiciliul în Republica Moldova
privind deducerea cheltuielilor suportate pentru obţinerea subvenţiilor
privind termenul de contestare a dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare
Елена ЯВОРСКАЯ
об учете и декларировании уточненного объема работ после их завершения
Parascovia CEBOTARENCO
privind regimul fiscal al plăţii de locaţiune aferente spaţiului locativ închiriat pentru angajaţi
privind necesitatea prezentării certificatului de rezidenţă pînă la data efectuării plăţii în folosul nerezidentului
privind modul de completare a anexelor la Darea de seamă IRV 09 şi Declaraţia VEN 12 în cazul cînd entitatea dispune de subdiviziuni fără angajaţi
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
о налогообложении выплат в пользу физического лица-нерезидента за проданное недвижимое имущество на территории Республики Молдова
Marina CRAVCENCO
privind regimul fiscal aferent plăţilor efectuate de către executorul judecătoresc în folosul persoanei fizice cetăţean
privind confirmarea dreptului la scutirea personală şi trecerea scutirii nefolosite în anul trecut în contul scutirilor pentru următorul an fiscal
privind regimul fiscal aferent cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о налоговых последствиях уступки права на незавершенный объект недвижимости
ОХРАНА ТРУДА
Elena IAVORSCAIA
Calculăm indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă (cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă)

Prezentul articol familiarizează cititorii cu noul mod de calculare a indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă

 

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
об исчислении пособия по временной нетрудоспособности при общем страховом стаже менее трех лет
об исчислении взносов ОГСС и ОМС из надбавки за совмещение должности
о порядке подтверждения страхового стажа обладателями предпринимательского патента
о периоде действия полисов обязательного медицинского страхования, выданных иностранным гражданам, заключившим срочные индивидуальные трудовые договоры
Clara SOROCEAN
Modul de corectare a declaraţiilor persoanelor asigurate

În baza experienţei prezentării trimestriale a declaraţiilor persoanelor asigurate, acumulată în curs de un an şi mai bine, s-a constatat că este necesară corectarea declaraţiilor menţionate după depunerea şi acceptarea iniţială a acestora de către CNAS. În prezentul articol se examinează diferite erori care se comit la declararea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi modul de corectare a acestora

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
О проблемах применения налоговых накладных и накладных

В данной статье рассмотрены проблемы, возникающие чаще всего при использовании бланков накладных и налоговых накладных. Они касаются заполнения обязательных реквизитов, проставления печатей, определения даты перехода права собственности, а также признания доходов и расходов в случае, когда дата выписки налоговой накладной не совпадает с датой поставки товаров и услуг

 

Елена ЯВОРСКАЯ
Об объекте обложения IVAO и налоговой справедливости

Автор данной статьи выносит на обсуждение проблему разграничения доходов операционной деятельности от доходов других видов деятельности при применении режима налогообложения для малых и средних предприятий

 

ПРАКТИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Составляем договор купли-продажи товара

Данная статья знакомит читателей с основными условиями договора купли-продажи товаров, на которые следует обратить внимание при заключении такого договора

 

КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Tudor CAPŞA
privind corectitudinea acordării concediilor de odihnă anuale
Тудор КАПША
о предоставлении ежегодного отпуска работнику в случае его отказа от подачи письменного заявления
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на август 2014 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на июнь 2014 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса