Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 1, 2015
Главная » Архив журнала » № 1, 2015

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
О формах финансовых отчетов за 2014 год

В данной статье, в виде ответов на вопросы, рассмотрены наиболее актуальные аспекты составления финансовых отчетов за 2014 года

Alexandru NEDERIŢA
Noile formulare de situaţii financiare: conţinutul de bază şi interconexiunea cu conturile contabile

Prezentul articol familiarizează cititorii cu particularităţile întocmirii situaţiilor financiare pe anul 2014, inclusiv cu modul de determinare a indicatorilor acestora. În el sînt vizate atît entităţile care au efectuat tranziţia la noile reglementări contabile, cît şi cele care nu au efectuat-o

Елена ЯВОРСКАЯ
об определении категории учета застроенного земельного участка
о периоде калькулирования себестоимости произведенной продукции/оказанных услуг
об отражении себестоимости услуг без применения счетов 8-го класса
о распределении расходов между отчетными периодами
о списании просроченной дебиторской задолженности, погашенной в следующем году
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Елена ЯВОРСКАЯ
об определении НДС к зачету за декабрь по смешанным поставкам на основании годового условного коэффициента
о расчете условного коэффициента для зачета НДС и правилах округления
Павел ТОСТОГАН
о специальных правилах исчисления подоходного налога при продаже продукции взаимозависимым лицам
Татьяна ГРИНИК
о неотражении в отчете IALS 14 информации о доходах, из которых подоходный налог в 2014 г. был удержан окончательно
Olga GOLBAN
privind regimul de impozitare a veniturilor obţinute de instituţiile medico-sanitare
privind neincluderea plăţilor efectuate în folosul avocaţilor şi notarilor în nota de informare (forma IALS 14)
privind prezentarea certificatului de rezidenţă în formă electronică
Ольга ГОЛБАН
о налоговом режиме, применяемом предприятием, находящимся в процессе ликвидации
об отсутствии взаимосвязи между оцененной стоимостью недвижимого имущества и его стоимостным базисом, используемым для начисления износа в налоговых целях
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind obligaţiile fiscale în legătură cu majorarea capitalului statutar din rezerve
privind modul de achitare a impozitului pe venit din activitatea operaţională
privind aplicarea facilităţii pentru crearea locurilor de muncă noi
privind lipsa obligaţiilor fiscale la anularea înregistrării în calitate de plătitor de TVA pentru bunurile procurate pînă la înregistrare
privind determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru perioada de pînă la/după anularea înregistrării ca plătitor de TVA
privind determinarea şi achitarea obligaţiilor fiscale aferente vînzării proprietăţii ce aparţine persoanelor care s-au stabilit cu traiul peste hotare
privind obligaţiile fiscale ale nerezidentului care efectuează lucrări de instalare a utilajului pe teritoriul Republicii Moldova
privind trecerea scutirilor nefolosite dintr-un an fiscal în altul
privind utilizarea scutirii acordate soţului – cetăţean al României
privind stingerea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit din salariu care nu a fost reţinut corect
privind impozitarea veniturilor obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova care sînt angajaţi ai ambasadelor străine
Marina CRAVCENCO
privind imposibilitatea obţinerii de către notari a altor venituri decît cele din activitatea notarială
privind dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute în cazul instituirii tutelei şi curatelei
privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu, fără prezentarea cererii
privind nereţinerea impozitului pe venit la sursa de plată la repartizarea profitului întreprinderilor de stat
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Alexei SOCHIRCA
privind efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea MCC în activitatea agentului bancassurance
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
Применение ставок подоходного налога и тарифов взносов ОГСС и ОМС в 2015 году

В данной статье рассмотрен порядок применения ставок подоходного налога и тарифов взносов ОГСС и ОМС до принятия Парламентом законов о бюджете государственного социального страхования, о фондах обязательного медицинского страхования, а также о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс

Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО, Алла КОЛИБАН
Декларирование взносов ОГСС в 2015 году

Приказом НКСС № 263-А от 03.10.2014 г. были утверждены новые типовые формы Декларации о начислении и использовании взносов обязательного государственного социального страхования (форма БГСС) и Декларации о начислении взносов обязательного государственного социального страхования (форма БГСС-ГОД), а также Инструкция о порядке их заполнения. В данной статье рассмотрены особенности заполнения и представления указанных деклараций

Ольга ГРИНЕВИЧ
о выплатах, положенных незаконно уволенному работнику, заболевшему в день увольнения
о праве застрахованного лица получать бесплатную медицинскую помощь на территории всей страны
о неисчислении взносов ОГСС и ОМС из компенсации за износ автомобиля, выплачиваемой на основании договора имущественного найма
о порядке исчисления взносов социального и медицинского страхования при удержании алиментов
о начислении взносов ОГСС и ОМС из выплат, произведенных за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни
о базе расчета пособия по временной нетрудоспособности для лиц, занятых разработкой программного обеспечения
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Елена ЯВОРСКАЯ
Учет субсидий в сельском хозяйстве

В данной статье изложены особенности бухгалтерского учета и налогообложения субсидий, полученных сельскохозяйственными производителями, в соответствии с положениям новых НСБУ

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Татьяна ГРИНИК
Подоходный налог с заработной платы: старые и новые проблемы (Продолжение. Начало в № 11/2014 г.)

Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в журнале „Contabilitate şi audit" № 11 за 2014 год. В ней рассматриваются проблемы, связанные с исчислением подоходного налога с заработной платы в различных ситуациях

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Договор лизинга и сопутствующие риски

В данной статье рассмотрены основные риски, с которыми сталкиваются экономические агенты при заключении договоров лизинга, а также случаи из судебной практики в данной области

Ольга ДОНЧУ
О претензионной работе на предприятии (Окончание. Начало в №11 – №12/2014 г.)

Данная статья завершает цикл публикаций, посвященных порядку предъявления и рассмотрения претензий на предприятии

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Liuba MURSA
Greşeli frecvente la completarea carnetelor de muncă

În prezentul articol se examinează înscrierile eronate care se întîlnesc în practică la completarea carnetelor de muncă

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Alexei SECRIERU
Despre interpretarea actelor normative

Prezentul articol exprimă opinia autorului pe marginea articolului dnei Elena Cireş „О Финансовой инспекции” publicat în nr. 10 2014. Practic, în el este expusă poziţia Inspecţiei Financiare din subordonarea Ministerului Finanţelor în problemele abordate în articolul publicat anterior

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на февраль 2015 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на декабрь 2014 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса