Сегодня: Среда 6 декабря 2023 | EUR: 19.2099 | USD: 17.7574
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2015
Главная » Архив журнала » № 12, 2015

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс декабря
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Olga GOLBAN, Veronica VRAGALEVA
Completarea notelor de informare privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut pentru anul 2015

Pentru contabili, luna ianuarie a fiecărui an se asociază cu obligaţia de prezentare organului fiscal a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14). Prezentul articol familiarizează cititorii cu particularităţile completării acestor note de informare, ţinînd cont de modificările care au fost operate în legislaţia fiscală pe parcursul anului 2015

Alexandru NEDERIŢA
Aspecte contabile şi fiscale privind lucrările premergătoare întocmirii noilor formulare de situaţii financiare

La întocmirea situaţiilor financiare este necesar să se respecte о anumită consecutivitate în efectuarea lucrărilor, încălcarea căreia poate condiţiona comiterea erorilor. Prezentul articol dezvăluie caracteristica, modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor aferente lucrărilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare

Елена ЯВОРСКАЯ
О вычете амортизации основных средств стоимостью менее 6 000 леев

В соответствии с налоговым законодательством Республики Молдова вычет расходов на амортизацию основных средств осуществляется по специальной системе. Так, все активы предприятия в зависимости от их стоимости подразделяются на пять категорий, для каждой из которых установлен свой процент износа. Система расчета износа в налоговых целях и раньше была непростой, а некоторые положения новых НСБУ добавили трудностей при определении объекта налогообложения. В данной статье рассмотрен порядок вычета стоимости основных средств в случае, когда порог существенности, выбранный предприятием, ниже порога, установленного налоговым законодательством

Mariana BUGA, Andrei MANTEA
Esenţa şi particularităţile aplicării diferenţelor de sumă în diverse situaţii (continuare, începutul vezi în nr. 11/2015)

Prezentul articol reprezintă o continuare a articolului publicat în revista „Contabilitate şi audit” nr. 11/2015 şi are drept scop elucidarea aspectelor ce ţin de documentarea operaţiunilor care generează diferenţe de sumă, precum şi de încadrarea prevederilor contractuale în reglementările conţinute în SNC

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Геннадий НЕГАРЭ
Суммовые разницы: быть или не быть (происхождение и последствия)

Основываясь на положениях действующего гражданского законодательства и необходимости выполнения программы развития бухгалтерского учета, автор данной статьи доказывает целесообразность существования правил учета суммовых разниц в новых НСБУ. Он исходит из того, что указанные разницы отличаются от курсовых, имеют в своей основе другие условия возникновения, в том числе согласно МСФО. Кроме того, автор разъясняет, почему на сегодняшний день позиция органов, наделенных функциями налогового администрирования, относительно налоговых последствий суммовых разниц является незыблемой в том, что касается изменение облагаемой НДС стоимости

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Acordarea perioadei de graţie în cadrul contractului de leasing operaţional (locaţiune)

În ultimii ani, sub presiunea dificultăţilor pe piaţa imobiliară, provocate de criza financiară, locatorii tot mai des oferă clienţilor anumite stimulente pentru încheierea contractului de leasing operaţional (locaţiune, arendă, chirie). Un caz particular al stimulentelor de acest tip reprezintă acordarea locatarilor a perioadei de graţie (fără plată) pe întreaga durată a contractului. În prezentul articol se examinează aspectele contabile şi implicaţiile fiscale care rezultă din acordarea perioadei de graţie conform contractelor de leasing operaţional (arendă, locaţiune, chirie) încheiate atît între entităţile care aplică IFRS, cît şi între cele care aplică SNC

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь СТАВИНСКИЙ
о применении НДС к полученным при реорганизации основным средствам в случае аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС
о праве на получение разрешения конечного потребителя винного дистиллята
об определении максимально допустимого порога НДС к возмещению по поставкам на экспорт продукции, полученной в рамках таможенного режима переработки на таможенной территории
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind impozitarea cu TVA a livrărilor de produse din biomasă
privind deducerea valorii lipsurilor depistate în urma inventarierii şi a sumei TVA aferente acestora
privind impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice în urma înstrăinării bunurilor gajate la instituţiile financiare
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН
о санкциях за использование дохода, полученного от хозяйственной деятельности общественного объединения, в целях, не предусмотренных уставом
о налоговом режиме, применяемом к компенсациям и пособиям за снижение трудоспособности в результате несчастного случая на производстве
Геннадий БЕЖАН
о документировании представительских расходов
Парасковья ЧЕБОТАРЕНКО
о налогообложении льготы, оказанной работодателем работникам-программистам
о вычете сумм взносов ОГСС, начисленных на материальную помощь
Marina CRAVCENCO
privind impozitarea cadourilor oferite angajaţilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă
privind aplicarea impozitului pe venit din activitatea operaţională la înstrăinarea unui imobil
Liudmila MIŢOVA (GROPA), Cristina CHIRA
privind lipsa obiectului impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare la amplasarea panoului informaţional al şantierului de construcţii
privind modul de determinare a obiectului impunerii cu taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din plăţile efectuate pentru serviciile prestate de către titularii patentei de întreprinzător

Aplicarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală asupra plăţilor efectuate în cadrul contractelor pentru executarea de lucrări sau prestarea de servicii încheiate cu titularii patentei de întreprinzător întotdeauna a trezit dubii în rîndul contabililor. În prezentul articol se examinează modul de calculare a primelor menţionate în funcţie de statutul titularului patentei de întreprinzător

Ольга ГРИНЕВИЧ
о праве Национальной медицинской страховой компании проверять соблюдение работодателями законодательства при включении работников в списки поименного учета работающих лиц
о невозможности назначения пособия по временной нетрудоспособности при отсутствии необходимого страхового стажа
о праве лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на возобновление работы с неполным рабочим днем
ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Как снизить некоторые риски при заключении договоров на 2016 год

Данная статья содержит рекомендации, которые следует иметь ввиду при заключении договоров на 2016 год. В частности, они касаются валютных оговорок, скидок, предоставляемых после покупки, специфических отношений и др.

об исправлении ошибки, допущенной наймодателем при выписке налоговых накладных в прошлом году
КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Коротко о существенных изменениях Трудового кодекса*

Данная статья содержит обзор изменений, внесенных в Трудовой кодекс Законом № 205 от 20.11.2015 г., опубликованном в данном номере журнала

Тудор КАПША
Трудовое законодательство – вопросы и ответы
Tudor CAPŞA
Legislaţia muncii – întrebări şi răspunsuri
Любовь МУРСА
Составляем и утверждаем График ежегодных оплачиваемых отпусков на 2016 год

Автор данной статьи знакомит читателей с ключевыми аспектами, на которые следует обратить внимание при составлении Графика отпусков на 2016 год

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2016 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на ноябрь 2015 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса