Сегодня: Субота 2 декабря 2023 | EUR: 19.4099 | USD: 17.7828
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 3, 2016
Главная » Архив журнала » № 3, 2016

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Павел ТОСТОГАН
Пульс марта
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Людмила АБЛИНА
Дивиденды: признание, налогообложение, декларирование

Завершен год. Уплачены налоги. Приближается время принятия решений о распределении чистой прибыли, и, следовательно, актуальной становится тема налоговых аспектов выплаты дивидендов акционерам (пайщикам). Данная статья знакомит читателей с особенностями налогообложения и декларирования дивидендов, как выплаченных резидентами Республики Молдова, так и полученных из-за рубежа

Александр НЕДЕРИЦА
О порядке применения МСФО на территории Республики Молдова

В последнее время в периодических изданиях и на различных бухгалтерских сайтах появились публикации, содержащие сравнительный анализ положений Международных стандартов финансовой отчетности и НСБУ, а также рекомендации по применению данных стандартов в различных ситуациях. При этом одни авторы ставят под сомнение положения НСБУ, не соответствующие требованиям МСФО, а другие считают, что для признания и оценки одних и тех же элементов бухгалтерского учета субъект вправе использовать нормы как НСБУ, так и МСФО. В связи с этим в данной статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся применения МСФО на территории Республики Молдова, а также их взаимосвязь с новыми НСБУ и другими нормативными актами по бухгалтерскому учету

Natalia ŢIRIULNICOVA
Contabilizarea imobilului destinat închirierii

La contabilizarea investiţiilor imobiliare în practică apar anumite dificultăţi. Prezentul articol propune soluţii concrete în ceea ce priveşte reflectarea în contabilitate a investiţiilor imobiliare destinate închirierii şi a costurilor aferente acestei activităţi

ЧЕК-ЛИСТ БУХГАЛТЕРА
Елена ЯВОРСКАЯ
Тестируем разработанные учетныe политики

Учетные политики – это правила ведения бухгалтерского учета каждым конкретным субъектом. Автор данной статьи предлагает чек-лист, который поможет проверить все ли необходимые элементы были включены в учетные политики предприятия

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Igor LAZARI, Ghenadie NEGARĂ
Relaţii specifice şi lacune serioase în materia impozitării

Problema privind aplicarea art. 99 alin. (1) din Codul fiscal a apărut demult. Atenţiei Dvs. Sînt propuse două articole ale specialiştilor în domeniul fiscalităţii, în care se discută căile de soluţionare a acesteia

Елена АВДЕЕВА
Освобожденные поставки и регистрация в качестве плательщика НДС

В данной статье обсуждаются отдельные проблемы, с которыми сталкиваются на практике бухгалтеры при регистрации предприятия в качестве плательщика НДС

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Alexandru NEDERIŢA
privind modul de aplicare a contului 335 „Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile”
privind determinarea rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile şi reflectarea acestuia în situaţiile financiare
privind decontarea rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile
privind recunoaşterea în scopuri fiscale a rezultatului din tranziţia la noile reglementări contabile
privind corespunderea totalului bilanţului contabil pe anul 2014 cu totalul bilanţului de deschidere pe anul 2015
privind transferarea mijloacelor fixe destinate vînzării în componenţa stocurilor
privind stabilirea duratelor de utilizare a obiectelor de mijloace fixe în scopuri contabile
despre determinarea indicatorului din rd. 060 „Costul vînzărilor mărfurilor” al Notei informative privind veniturile şi cheltuielile clasificate după natură
Igor LAZARI
despre modul de reflectare a TVA aferente cheltuielilor refacturate în registrele de evidenţă a procurării/livrării de mărfuri, servicii, Declaraţia privind TVA şi anexele la aceasta
privind indicarea informaţiei despre contul bancar în factura fiscală
Valeriu SEVERIN
privind anularea înregistrării contribuabilului ca plătitor de TVA în cazul lipsei acestuia la adresa juridică
Petru GRICIUC, Roman VIERU
privind impozitarea veniturilor obţinute în Republica Moldova de către cetăţenii acesteia aflaţi peste hotare
privind declararea şi impozitarea veniturilor salariale obţinute de către persoanele fizice nerezidente din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova
privind dreptul la scutirea personală şi scutirea pentru persoana întreţinută în cazul studenţilor care îşi fac studiile peste hotare
privind restituirea impozitului pe venit aferent veniturilor obţinute în anul 2013 de către un cetăţean străin din activitatea de muncă desfăşurată pe teritoriul Republicii Moldova
Алексей СОКИРКА
о неприменении штрафа за превышение лимита расчетов наличными при возврате займа физическому лицу
Alexei SOCHIRCA
privind aplicarea MCC la prestarea serviciilor în domeniul toaletelor ecologice mobile
privind aplicarea MCC de către unităţile de comerţ ambulant
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
privind recalcularea reţinerilor aferente datoriilor salariale, decontate în legătură cu expirarea termenului de prescripţie al acestora
privind mărimea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii achitate de către notari, avocaţi şi executorii judecătoreşti pînă la aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
privind reducerile acordate la achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în sumă fixă
privind regimul fiscal al împrumutului acordat fără dobîndă
Clara SOROCEAN
Un nou serviciu pentru contabili

La sfîrşitul lunii februarie 2016 Casa Naţională de Asigurări Sociale a lansat un nou serviciu electronic – prezentarea „Anchetei persoanei asigurate” (forma REV1). Autorul prezentului articol familiarizează cititorii cu modul de funcţionare a acestui serviciu

Ольга ГРИНЕВИЧ
о начислении пособия по временной нетрудоспособности в случае, когда медицинский отпуск начался в 2015 году, а завершился в 2016 году
о принуждении работодателей задекларировать заработную плату и взносы ОГСС в полном объеме
об исчислении пособия по временной нетрудоспособности в случае, когда последние 12 месяцев до наступления страхового риска застрахованное лицо не работало
о мерах по принудительному взысканию взносов ОГСС
УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Svetlana SLOBODEANU
Completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) pentru anul 2015 de către organizaţiile necomerciale: punctarea problemelor

În prezentul articol sînt punctate mai multe probleme cu care se confruntă contabilii organizaţiilor necomericale la întocmirea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) pentru anul 2015. Acestea sînt examinate prin prisma statutului special al organizaţiilor necomericale, avînd în vedere specificul activităţii lor

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Татьяна ТУНГУСКОВА
Бланки строгой отчетности: приобретение, создание в электронном виде

„e-Facturа“ – новый электронный сервис для выписки накладных и налоговых накладных. Из данной статьи можно узнать о достоинствах и недостатках данного сервиса

КОММЕНТАРИИ К ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ
Тудор КАПША
Трудовое законодательство – вопросы и ответы
Tudor CAPŞA
Legislaţia muncii - întrebări şi răspunsuri
Любовь МУРСА
Как правильно составить табель учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени – это документ, отражающий количество отработанных дней, часов и неявок за месяц по каждому сотруднику предприятия. На основании табеля осуществляется расчет и начисление заработной платы. В данной статье рассмотрено, как должен быть организован учет рабочего времени на предприятии, порядок заполнения табеля и особенности его составления в некоторых случаях

Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на апрель 2016 года
Курс валют
Курс валют, установленный Национальным банком Молдовы на февраль 2016 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса