Сегодня: Среда 6 декабря 2023 | EUR: 19.2099 | USD: 17.7574
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2016
Главная » Архив журнала » № 12, 2016

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
ЧЕК-ЛИСТ БУХГАЛТЕРА
Elena IAVORSCAIA
Închiderea anului 2016: pas cu pas

În prezentul articol sînt examinate etapele premergătoare întocmirii situaţiilor financiare pentru anul 2016

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Светлана СЛОБОДЯНУ
О налоговых последствиях реализации «дорогих» и «обычных» автомобилей

Определение налогового результата от реализации легковых автомобилей до сих пор вызывает многочисленные вопросы читателей. В данной статье рассмотрены некоторые ситуации продажи автомобилей с разными налоговыми последствиями

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
О выведении сумм из уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

В условиях затяжного экономического спада многие предприятия из-за снижения спроса и покупательной способности клиентов значительно сокращают объемы деятельности. В данной статье рассматриваются особенности уменьшения уставного капитала в контексте предоставления участникам ООО соответствующей денежной компенсации

Геннадий НЕГАРЭ
Бухгалтеру о факторинге

Certificatele cadou devin tot mai populare. Cu ajutorul acestora pot fi făcute cadouri practic pentru orice ocazie şi pentru orice gust. În prezentul articol se examinează problemele care apar în practică la comercializarea mărfurilor şi prestarea serviciilor cu aplicarea certificatelor cadou

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
о возврате бланков налоговых накладных при реорганизации
о пороге обязательной регистрации в качестве плательщика НДС и стоимости международных транспортных услуг нерезидента
о расчете условного коэффициента и об авансе под освобожденную поставку
Игорь СТАВИНСКИЙ
о передаче товаров на экспертизу в государственные органы и восстановлении ранее зачтенного НДС
о дате выписки налоговой накладной при поставках сельхозпродукции
о дате выписки корректировочной налоговой накладной при поэтапной оплате поставки в разных налоговых периодах
Petru GRICIUC, Roman VIERU
privind restituirea TVA la investiţiile capitale în mijloacele fixe conservate
privind obligaţiile fiscale la vînzarea apartamentului care nu serveşte drept locuinţă de bază
privind neimpozitarea sumelor aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru autoturismul primit în locaţiune de la angajatul entităţii
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
privind deducerea cheltuielilor pentru instruirea profesională a angajaţilor peste hotare
privind modul de beneficiere de către întreprinzătorul individual de scutirile aferente impozitului pe venit
privind impozitarea veniturilor din neachitarea datoriei
privind impozitarea veniturilor angajatului nerezidentului aflat în deplasare în Republica Moldova
privind veniturile nerezidenţilor supuse impunerii în Republica Moldova
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
о регистрации строящегося здания в качестве подразделения
о порядке исчисления поимущественного налога за здания, являющиеся предметом ипотеки
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Alexei SOCHIRCA
Revocarea operaţiunilor de schimb valutar în unităţile de schimb valutar
Marina CRAVCENCO
privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare
Марина КРАВЧЕНКО
об информации, которую налоговые органы вправе предоставить адвокатам
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Клара СОРОЧАН
Особенности предоставления и отражения в Декларации REV 5 отпуска по отцовству


Clara SOROCEAN
Utilizarea unei categorii noi pentru concediile ordinare
Ольга ГРИНЕВИЧ
о порядке социального и медицинского страхования физических лиц, оказывающих услуги публичным нотариусам
о порядке медицинского и социального страхования лиц, не работающих в начале года и заключивших ИТД в течение года
ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Наталья ЗЛАТИНА, Елена ЯВОРСКАЯ
Практические аспекты суммового метода учета товаров в розничной торговле (окончание)

Данная статья завершает рассмотрение особенностей учета товаров в розничной торговле. В частности, раскрыты особенности проведения инвентаризации и порядок последующей оценки товаров

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea stocurilor

În prezentul articol sînt prezentate formulele contabile aferente operaţiunilor cu stocurile

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету запасов

В данной статье представлены бухгалтерские проводки по операциям с запасами

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Ghenadie NEGARĂ
Certificatul cadou: instrument de plată sau …
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Комментарии к законодательным и нормативным документам
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Баланс рабочего времени на 2017 год
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
о применении нулевой ставки НДС по поставкам товаров и услуг, предназначенным для проектов технической или инвестиционной помощи
об исчислении НДС по товарам, оплаченным до регистрации поставщика в качестве плательщика НДС
privind particularităţile completării Dării de seamă (forma IRV 14) în unele situaţii
privind acordarea scutirilor la schimbarea domiciliului din Republica Moldova în altă ţară
privind calcularea impozitului pe venit din sumele achitate persoanelor fizice în baza contractului de prestări servicii
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2017 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса