Сегодня: Субота 2 декабря 2023 | EUR: 19.4099 | USD: 17.7828
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2017
Главная » Архив журнала » № 5, 2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
ИНТЕРВЬЮ
Serghei PUŞCUŢA, directorul SFS, răspunde la întrebările cititorilor revistei
ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Svetlana SLOBODEANU
Comodatul: deducem sau nu cheltuielile cu reparaţia?

Autorul prezentului articol pune în discuţie problema contabilizării şi deducerii cheltuielilor aferente reparaţiei mijloacelor fixe primite în comodat. Vă reamintim că prin contractul de comodat o parte (comodant) dă cu titlu gratuit un bun în folosinţă celeilalte părţi (comodatar), iar aceasta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost dat.

Dintre neclarităţile şi contradicţiile examinate în articol menţionăm următoarele: permite sau nu legislaţia civilă suportarea de către comodatar a cheltuielilor cu reparaţia bunului, cum se aplică prevederile SNC asupra contractelor de comodat, cum urmează a fi contabilizate şi recunoscute în scopuri fiscale investiţiile capitale sub forma reparaţiei bunurilor primite în comodat?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI
Privind impunerea cu TVA а livrărilor de energie termică destinată locatarilor
Игорь ЛАЗАРЬ
О налоговых последствиях списания автомобиля, внесенного в уставный капитал
О применении НДС к услугам по бронированию гостиничных номеров за рубежом
О соблюдении ограничений по внесенным в уставный капитал активам после аннулирования регистрации в качестве плательщика НДС
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea operaţiunilor de transmitere cu titlu gratuit în entităţile cu proprietate publică a mijloacelor fixe depuse anterior ca aport la capitalul social
Privind contabilizarea operaţiunilor de vînzare a mijloacelor fixe depuse anterior în calitate de aport la capitalul social
Privind repartizarea costurilor de exploatare a automobilului utilizat în scopuri administrative şi de producţie
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете запасных частей, полученных бесплатно от иностранного производителя
Об учете доходов, расходов и затрат от оказания различных видов услуг
Elena IAVORSCAIA
Privind consecinţele fiscale ale casării seminţelor interzise spre comercializare
Елена ЯВОРСКАЯ
О признании в учете программы «1С: Бухгалтерия»
Марина КРАВЧЕНКО
О порядке затребования от налоговых органов информации относительно других лиц
О порядке составления Акта закупки услуг по сдаче внаем имущества и связанных с ними расходов
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Об ответственности физических лиц за неуплату налога на недвижимость при получении с опозданием платежного извещения
О возврате переплаты по налогу на недвижимость при ее отчуждении в течение года
О плательщике налога на недвижимость при сдаче земель в аренду
Об оптимизации поимущественного налога
О совместной собственности супругов и об обязательствах по поимущественному налогу
О земельном налоге с физических лиц за использование земель, отведенных под пастбища и сенокосы
О дорожных сборах, уплачиваемых физическими лицами
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunile pentru prezentarea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
Privind sancţiunile pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă
Privind obligaţiile fiscale în cazul efectuării donaţiilor de către persoanele fizice
Privind declararea impozitului pe venit la schimbarea domiciliului permanent în altă ţară în anul 2017
Privind sancţiunile pentru lipsa benzilor de control ale MCC
Виктория БЕЛОУС, Геннадий БЕЖАН
Новые санкции за правонарушения – что важно знать

В представленной статье авторы знакомят читателей с санкциями, применяемыми начиная с 16 марта 2017 года за правонарушения, которые умышленно или неумышленно совершают бухгалтеры. При этом раскрыты некоторые «тонкости» процесса установления и оформления правонарушений, разъяснены права и обязанности лиц, подозреваемых в совершении правонарушений или подлежащих привлечению к ответственности за совершение правонарушений. Их знание необходимо как для защиты прав, так и для уяснения рисков в случае несоблюдения хода производства о правонарушении

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Utilizarea corectă a categoriilor persoanelor asigurate de către angajatorii a căror activitate de bază este realizarea de programe

Prezentul articol familiarizează cititorii cu particularităţile completării declaraţiilor persoanelor asigurate REV 5 pentru angajaţii entităţilor a căror activitate este realizarea de programe, precum şi cu aspectele noi privind sistemul de raportare electronică la CNAS

 

Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке исчисления страхового стажа
О включении в страховой стаж периода вынужденного отсутствия на работе в связи с незаконным увольнением
О порядке медицинского страхования пенсионера, арендовавшего земли сельскохозяйственного назначения
О получении справки об отсутствии задолженностей перед фондами ОМС при ликвидации индивидуального предприятия
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Vînzarea valutei străine – consideraţii contabile

Operaţiunile de vînzare-cumpărare a valutei străine sînt foarte frecvente. Cu toate acestea, standardele naţionale de contabilitate nu reglementează modalitatea de înregistrare în contabilitate a unor astfel de operaţiuni, fapt care provoacă discuţii la acest subiect în rîndul specialiştilor din domeniu. În prezentul articol se examinează aspectele contabile problematice privind vînzarea valutei străine

Елена ЯВОРСКАЯ
О последствиях внесения в уставный капитал основных средств со стоимостью оценки больше фактической

В данной статье изложена точка зрения автора относительно налогообложения разницы между оцененной и фактической стоимостью вклада в уставный капитал при выплате такой разницы учредителям (в случае уменьшения уставного капитала)

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Sergiu SELEVESTRU
Răspunderea directorului şi a contabilului în cadrul procesului de insolvabilitate

Orice entitate poate să se declare falită şi să iniţieze procedura de insolvabilitate. În urma acestor acţiuni suferă, în primul rînd, creditorii entităţii respective. Totodată, în astfel de cazuri trebuie să se ţină cont de faptul că administratorul (directorul) entităţii şi/sau contabilul-şef al acesteia vor fi nevoiţi să ofere explicaţii nu numai creditorilor.

În prezentul articol se examinează prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală a directorului şi contabilului în cazul intentării procesului de insolvabilitate

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Елена ЯВОРСКАЯ, Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Связь социальных пособий с учетом на предприятии

Учет заработной платы и движения кадров, хранение документов – это работа, которая помимо текущего значения имеет еще и важный социальный аспект. Ведь от нее зависит начисление в последующем пособий и пенсий работникам.

В данной статье рассмотрены случаи из судебной практики по делам, связанным с назначением пособий и пенсий. Все представленные спорные ситуации являются результатом упущений в учете, отчетности и хранения документов на предприятиях

ОПЫТ РАБОТЫ
Вера ЧИРЕШ
Как быстро создать инвойс с помощью приложения «Google Таблицы»

Инвойс – это документ, использующийся в международных торговых отношениях. Необходимость в нем возникает, например, в случаях, когда предприятие осуществляет отгрузку продукции за рубеж или оказывает услуги иностранному клиенту. В данной статье представлены разъяснения о том, как оперативно создать инвойс в приложении «Google Таблицы»

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Снежный» катаклизм в рабочий день

Как известно, 21 апреля 2017 года из-за выпавшего снега и обломанных деревьев было затруднено движение транспорта и многие не смогли добраться до работы. В Кишиневе была объявлена чрезвычайная ситуация, а примэрия в пресс-сообщении призвала горожан не выходить на улицу в связи с угрозой падения деревьев. В данной статье рассмотрены различные варианты ответа на вопрос о том, каким образом следует отражать в табеле отсутствие работников на работе в такой ситуации и необходимо ли платить им за неотработанный день

 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea numerarului (mijloacelor băneşti)

În prezentul articol sînt examinate formulele contabile aferente operaţiunilor cu numerar (mijloace băneşti)

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету денежных средств

В данной статье рассмотрены бухгалтерские проводки по операциям с денежными средствами

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Ghenadie BEJAN
Sinteza actelor legislative şi normative
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Privind deducerea cheltuielilor în scopuri fiscale
О вычете расходов в налоговых целях
Privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată
Об удержании подоходного налога у источника выплаты
Privind impozitul pe bunurile imobiliare
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2017 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса