Сегодня: Воскресение 10 декабря 2023 | EUR: 19.0999 | USD: 17.7310
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 12, 2017
Главная » Архив журнала » № 12, 2017

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii decembrie
Павел ТОСТОГАН
Пульс декабря
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Подоходный налог, удержанный в 2017 году: отчеты плательщика и обязательства получателя доходов

По итогам 2017 года относительно удержанного подоходного налога плательщикам доходов необходимо представлять отчеты IALS 14 и INR 14, утвержденные Приказом Министерства финансов № 140/2017. В данной статье рассмотрены особенности отражения в указанных отчетах удержанного в течение 2017 года подоходного налога, а также порядок информирования получателей доходов и их обязательства по декларированию соответствующих доходов

Предварительное удержание подоходного налога и анализ ответов ОБНП

Как известно, подоходный налог удерживается предварительно из доходов физического лица, предусмотренных в статьях 88, 89 и 90 НК. Понятие «предварительно» означает, что лицу, с которого удержали налог, по итогам года следует самостоятельно определить, есть ли у него обязательство доплатить налог и подать Декларацию СЕТ 15.

В данной статье приводится обзор основных разъяснений из ОБНП относительно предварительного удержания подоходного налога

Alexandru NEDERIŢA
Aspecte practice ale contabilităţii şi impozitării combustibilului, anvelopelor şi acumulatoarelor

În prezentul articol sînt examinate principalele întrebări care apar în cadrul entităţilor la contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor cu combustibil, anvelope şi acumulatoare

Andrei JIZDAN
Particularităţile contabile şi fiscale aferente decontărilor efectuate prin intermediul sistemelor electronice de plată moderne

Până nu demult, la procurarea mărfurilor şi serviciilor entităţile autohtone aplicau metodele tradiţionale de decontare. Dar, odată cu evoluţia tehnologiilor, pe piaţa din Republica Moldova au pătruns şi sînt utilizate pe larg metodele de decontare prin intermediul sistemelor electronice de plată. În prezentul articol sînt dezvăluite modul de contabilizare a plăţilor efectuate prin sistemul electronic de plată PayPal, precum şi particularităţile aplicării TVA şi a impozitului pe venit la sursa de plată în cazul achitării serviciilor prestate de companiile Facebook şi Google

Veaceslav CIOBANU
Achiziţia de teren cu construcţie veche spre demolare: aspecte contabile şi fiscale

Situaţia în care cumpărătorul achiziţionează un teren pe care este amplasată o construcţie veche (pentru a o demola şi a construi în locul acesteia o clădire nouă) este una firească pentru multe întreprinderi care iniţiază o construcţie. În acelaşi timp, nu există o practică contabilă şi fiscală în acest sens, acceptată de organele de reglementare (supraveghere) de stat, iar concluziile care se conţin în explicaţiile lor la acest subiect, deseori sînt diametral opuse. Scopul prezentului articol este identificarea unei soluţii rezonabile, ţinînd cont de prevederile SNC, IFRS şi CF, vis-a-vis de contabilizarea costului clădirii demolate, precum şi examinarea posibilităţii de trecere în cont a TVA şi deducere a cheltuielilor aferente valorii contabile a clădirii demolate

Марчела ДИМА, Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА
Учет операций с государственными казначейскими обязательствами

В последнее время все больше экономических субъектов вкладывают денежные средства в казначейские обязательства, которые стали отличной заменой банковским депозитам. В данной статье рассмотрены основные подходы к учету операций с государственными казначейскими обязательствами согласно МСФО и НСБУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Татьяна ГРИНИК, Наталия ХЭБЭШЕСКУ
Списание кредиторской задолженности: как откорректировать НДС

В данной статье рассмотрены ключевые аспекты, связанные с определением сумм доходов и НДС при списании кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности либо по причине ликвидации кредитора

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Об изменениях в порядке заполнения налоговых накладных
Пропущен момент регистрации в качестве плательщика НДС: возможен ли штраф от стоимости импортируемых услуг
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind deducerea cheltuielilor de sponsorizare efectuate în favoarea primăriei
Privind consecinţele fiscale ale achitării dividendelor în avans de către subiecţii IVAO
Despre sancţiunile pentru prezentarea declaraţiei privind TVA cu informaţie neautentică
Poate oare beneficia de facilităţi fiscale agentul economic din domeniul IT, care are restanţe la plata salariului?
Gospodăria ţărănească nu desfăşoară activitate: se aplică sancţiuni pentru neprezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit?
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Дорожный сбор уплачен по VIN-коду автомобиля, изъятого из эксплуатации: можно ли использовать сумму уплаченного сбора
О расчете дорожного сбора по грузопассажирским автомобилям
О представлении отчета по дорожному сбору некоммерческими организациями
Нужно ли уплачивать дорожный сбор по сельскохозяйственным тракторам
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Виктория БЕЛОУС
Должник рассчитывается с взыскателем через бюро судебного исполнителя: применяется ли санкция за осуществление расчетов через посредников
О признании безнадежного долга на основании определения, вынесенного судебным исполнителем
Об исчислении обязательных платежей из заработной платы, подлежащей взысканию судебным исполнителем
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Modul de declarare a venitului asigurat începînd cu 01.01.2018

Prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126/2017 a fost aprobat formularul tipizat al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC 18). În prezentul articol sînt dezvăluite particularităţile reflectării în darea de seamă menţionată a informaţiei privind persoanele asigurate şi venitul asigurat al acestora

Ольга ГРИНЕВИЧ
О платежах и доходах, из которых не будут исчисляться взносы ОМС после 1 января 2018 года

Законом № 123/2017 (вступает в силу с 01.01.2018) признано утратившим силу приложение 3 к № Закону № 1593/2002, содержащее перечень видов доходов и выплат, из которых не исчисляются взносы ОМС. Кроме того, установлено, что соответствующие взносы не будут исчисляться из платежей и доходов, указанных в статьях 20, 89, 90 и 901 Налогового кодекса

В данной статье представлено сравнение видов доходов и выплат, из которых не исчисляются взносы ОМС до и после 01.01.2018

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
ООО: проблемы, возникающие у участников

Данная статья является продолжением статьи, опубликованной в журнале „Contabilitate şi audit" № 11 за 2017 год. В ней рассматриваются судебные дела по спорам, возникающим между ООО и своими участникам относительно возврата займа, получения дивидендов, доступа к информации. Кроме того, раскрыты некоторые проблемы, возникающие между участниками при продаже доли, в случае возбуждения процесса несостоятельности, при реорганизации ООО, в случае увеличения уставного капитала и в других ситуациях

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
Выплата надбавок за совмещение должностей в государственном учреждении
О порядке выдачи сотрудникам расчетных листков о начисленной им ежемесячной заработной плате
Tudor CAPŞA
Privind drepturile salariale şi de protecţie a sănătăţii la locul de muncă a unor categorii de salariate
Privind plăţile calculate şi achitate de către contabilitate personalului disponibilizat
Liuba MURSA
Absenţa fără motive întemeiate de la lucru: două situaţii de concediere
Perioada de probă: stabilirea şi concedierea pe motiv că rezultatul este nesatisfăcător
Cum se soluţionează în prezent solicitările de acordare a concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea datoriilor curente

Prezentul articol este o continuare a ciclului de publicaţii cu genericul „Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC” (acestea pot fi decupate din revistă de către cititori şi păstrate ca o carte separată). Sînt examinate formulele contabile aferente operaţiunilor cu datoriile curente (veniturile anticipate curente, datoriile faţă de proprietari, finanţările şi încasările cu destinaţie specială, provizioanele curente şi datoriile preliminate)

Александр НЕДЕРИЦА
Корреспонденция счетов по учету текущих обязательств

Данная статья является продолжением цикла публикаций «Корреспонденция счетов бухгалтерского учета согласно новым НСБУ» (читатели могут вырезать их из журнала и хранить в виде отдельной книги). В ней рассмотрены бухгалтерские проводки по операциям с текущими обязательствами (текущими доходами будущих периодов, текущими целевыми финансированиями и поступлениями, текущими оценочными резервами и предстоящими обязательствами)

ОПЫТ РАБОТЫ
Татьяна ТУНГУСКОВА
Простой способ корректировки электронных налоговых отчетов

Данная статья знакомит читателей с удобным способом внесения исправлений в ранее представленный посредством сервиса «Электронная декларация» налоговый отчет путем выгрузки и загрузки файла отчета в формате XML

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
ОБНП глазами бухгалтера
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на январь 2018 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса