Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 2, 2020
Главная » Архив журнала » № 2, 2020

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii februarie
Павел ТОСТОГАН
Пульс февраля
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Elena IAVORSCAIA
Completăm Declaraţia VEN 12

Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) pentru anul 2019 este depusă de agenții economici – persoane juridice sub formă de SA, SRL, ÎS, ÎM, cooperative, care sunt sau nu sunt plătitori de TVA, dar au dreptul de a alege regimul fiscal. Completarea ei presupune, pe de o parte, totalizarea aspectelor fiscale, iar, pe de altă parte, reprezintă una din procedurile de închidere a anului.

În prezentul articol este examinat modul de completare, pas cu pas, a Declaraţiei VEN 12 de către societăţile pe acţiuni şi societăţile cu răspundere limitată

 

Светлана СЛОБОДЯНУ
Сложные аспекты составления Декларации о подоходном налоге (VEN 12) за 2019 год

В 2019 году были внесены изменения в налоговое законодательство, переписан Гражданский кодекс, введен «новый» линейный метод начисления налоговой амортизации, вступил в силу Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, даны дополнительные разъяснения Министерством финансов, появились новые трактовки уже знакомых положений. Все это усложнило декларирование подоходного налога.

В данной статье рассмотрены наиболее сложные аспекты составления Декларации о подоходном налоге (форма VEN 12) за 2019 год

Roman VIERU, Andrei APOSTU
Modul de aplicare a TVA aferente serviciilor importate începând cu 1 ianuarie 2020

Prin Legea nr. 171/2019 (în vigoare din 01.01.2020) în CF au fost operate un şir de modificări privind data apariţiei obligaţiei fiscale, termenul de achitare şi modul de deducere a TVA în cazul importului de servicii. Acestea au afectat, în primul rând, prevederile art. 109 alin. (2), art. 115 alin. (1) şi art. 102 alin. (1) din CF.

Modificările în cauză au generat o serie de întrebări la care răspunsuri sunt oferite în prezentul articol. Totodată, în baza unor exemple convenţionale, autorii examinează unele situații care pot apărea în practică la aplicarea noilor prevederi ale CF

 

ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte noi privind formarea politicilor contabile pe anul 2020

La 1 ianuarie 2020, au intrat în vigoare modificările operate în SNC și Planul general de conturi contabile. Ca urmare, în actele normative sus-menționate au fost incluse un șir de prevederi noi care trebuie să fie luate în considerare la formarea (revizuirea) politicilor contabile pe anul 2020. Aceste prevederi se referă la regulile generale privind formarea, modificarea și prezentarea politicilor contabile în situațiile financiare, precum și la elementele noi ale politicilor contabile, care rezultă din prevederile modificate ale SNC.

Aspectele menţionate sunt dezvăluite de către autor în prezentul articol. Este de menţionat că în numerele următoare ale revistei va fi publicat un model complet de politici contabile, care va include toate metodele (procedeele) de evidență prevăzute de SNC și de alte reglementări contabile naționale

 

Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Запасы»

Изменения в НСБУ «Запасы» вступили в силу с 1 января 2020 года и касаются: порядка отнесения ценностей к запасам и их переклассификации; учета запасов по подразделениям; оценки и учета запасов, полученных от выбытия/ремонта долгосрочных активов и МБП, а также пригодных отходов; оценки и учета безвозмездно полученных запасов; текущей оценки  запасов методом ЛИФО; учета и списания стоимости автошин и аккумуляторов, приобретенных отдельно от транспортных средств; учета корректировок по обесценению запасов;  начисления износа МБП; раскрытия информации.

В данной статье рассмотрены содержание и порядок применения основных изменений, внесенных в НСБУ «Запасы» Приказом МФ № 48/2019. Материал изложен с учетом изменений, внесенных в Общий план счетов бухгалтерского учета Приказом МФ № 100/2019

 

Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Расходы»

В данной статье рассмотрены изменения, внесенные в порядок учета расходов приказами МФ № 48/2019, № 100/2019 и № 171/2019. Они касаются: положений вводного и общего характера; порядка учета расходов, относящихся к отрицательным корректировкам стоимости долгосрочных и текущих финансовых инвестиций; состава некоторых групп расходов; раскрытия информации о расходах в пояснительной записке к финансовым отчетам субъекта

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
Об отражении НДС, уплаченного в стране получателя при поставке электронных услуг
Игорь ЛАЗАРЬ
О налоговом режиме НДС при приобретении коммунальных услуг у предприятий Приднестровья
Ольга ГОЛБАН
О декларировании обязательств по подоходному налогу за 2019 год ассоциациями совладельцев в кондоминиуме
Irina TROCIN
Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor de către rezidenţii parcurilor IT
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării utilajului de către persoana fizică cu plata în rate
Privind reflectarea în dările de seamă fiscale a veniturilor angajaţilor din domeniul transportului rutier de călători în regim de taxi
Privind termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor aferente contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
О плате за воду в 2020 году
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ольга ГРИНЕВИЧ
Порядок исчисления и уплаты взносов ОГСС и взносов ОМС в 2020 году

В данной статье раскрыты ключевые положения Закона о бюджете государственного социального страхования на 2020 год № 173/2019, Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год № 174/2019, а также других законодательных актов, регламентирующих социальное и медицинское страхование. При этом автор обращает внимание как на положения, оставшиеся без изменений, так и на новые положения, вступившие в силу с 1 января 2020 года

Ghenadie BEJAN
Declararea perioadei de incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorului

În prezentul articol este examinată situaţia în care unul dintre angajaţii entităţii a prezentat certificatul de concediu medical pentru o perioadă de 14 zile. La examinarea certificatului s-a constatat că persoana respectivă nu are dreptul la indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, deoarece nu dispune de stagiul de cotizare prevăzut de legislaţie.

În contextul celor menţionate mai sus, autorul explică dacă este necesară sau nu declararea primelor 5 zile ale concediului medical cu codul categoriei 15311 şi cu suma 0, precum şi dacă vor fi luate în calcul sau nu zilele respective la determinarea depăşirii plafonului de 15 zile cumulative pe parcursul anului calendaristic achitate din mijloacele angajatorului

 

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Pavel TOSTOGAN
Taxarea inversă la plata TVA: particularităţile aplicării şi aspecte problematice

Regimul taxării inverse la plata TVA, spre deosebire de regimul general al TVA, presupune achitarea acestei taxe la buget nu de către furnizor, ci de către cumpărător, şi se întâlneşte destul de frecvent în practica internaţională. În Republica Moldova, taxarea inversă a fost prevăzută în CF începând cu 1 ianuarie 2020, având drept scop asigurarea încasării la buget a TVA aferente livrărilor proprietăţii întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr. 149/2012.

În prezentul articol autorul dezvăluie esenţa şi mecanismele taxării inverse, aspectele problematice aferente aplicării ei. Acestea din urmă vizează determinarea subiecţilor impozabili ai taxării inverse, identificarea furnizorilor declaraţi în proces de insolvabilitate, completarea facturilor fiscale eliberate în condiţiile taxării inverse, determinarea termenului obligaţiei fiscale la aplicarea taxării inverse etc.

 

ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Геннадий БЕЖАН
Обзор законодательных и нормативных документов
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на март 2020 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса