Сегодня: Пятница 22 сентября 2023 | EUR: 19.3202 | USD: 18.1428
 
"CONTABILITATE ŞI AUDIT" № 5, 2022
Главная » Архив журнала » № 5, 2022

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Pavel TOSTOGAN
Pulsul lunii mai
Павел ТОСТОГАН
Пульс мая
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Supraplata dividendelor intermediare: întrebări şi răspunsuri

Supraplata dividendelor intermediare atrage după sine un şir de întrebări privind tratamentul contabil și regimul fiscal aplicabile în astfel de cazuri. Dat fiind acest fapt, în prezentul articol sunt oferite răspunsuri la cele mai frecvente întrebări care apar atât la specialiștii în domeniu, cât și la investitori

Iuliana ŢUGULSCHI
Procurarea unui teren de la o persoană fizică cu achitarea în formă nemonetară

În prezentul articol este examinată situația în care o entitate a încheiat contractul care prevede cumpărarea unui teren de la o persoană fizică. Potrivit contractului, plata contravalorii terenului va fi efectuată de către entitate în natură, și anume print-un bun imobil viitor (apartament).

În acest context, autorul oferă explicații privind momentul când survine obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată și faptul dacă apare sau nu diferența de sumă în cazul în care valoarea terenului a fost stabilită în valută străină

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Елена ЯВОРСКАЯ
Диалог поможет

В течение последних лет вносятся изменения в Налоговый кодекс и в другие нормативные документы, однако вопросов становится не меньше, а, как ни странно, больше. Один из действенных способов не только выяснить проблему, но и повлиять на ее решение – направлять письма. Но еще больший эффект имеет их публикация, что предоставляет возможность информировать коллег и не позволяет государственным органам давать разные ответы на одни и те же вопросы.

В данной статье представлены разъяснения автора по спорным вопросам, касающимся подоходного налога и заполнения соответствующей декларации

Valentina PANUŞ
Mişcarea bunurilor în cadrul entităţii: lege vs ordin

În practica contabilă apar diverse întrebări ce țin de întocmirea documentelor la transportarea bunurilor în cadrul entităţii: între localități, sectoare, străzi etc. Dat fiind acest fapt, autorul prezentului articol compară prevederile respective ale Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287/2017 și ale Ordinului MF nr. 118/2017 prin care au fost aprobate formularul tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi Instrucţiunea privind completarea acestuia

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Igor LAZARI, Natalia ARHILEI
În ce caz locatarul care efectuează reparaţia capitală a clădirii primite în locaţiune poate beneficia de restituirea TVA
Aplicăm TVA la avansuri în cazul modificării destinaţiei acestora
Pentru livrările care au stat la baza determinării proratei şi care în perioadele ulterioare au devenit datorii compromise obligaţia de recalculare a TVA lipseşte
Când deducem TVA şi cheltuielile suportate pentru mijloacele fixe transmise cu titlu gratuit
Privind obligaţia de înregistrare în calitate de plătitor de TVA a entităţii aflate în proces de insolvabilitate
Aplicăm cotele reduse ale TVA pentru entităţile din domeniul HoReCa
Sacii de polietilenă în care sunt plasate mărfurile în scop de transportare nu sunt obiect al impunerii cu taxa pentru poluarea mediului
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
О порядке применения льготы по подоходному налогу физическим лицом – гражданином при продаже основного жилья
Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea comisioanelor aferente creditelor bancare şi împrumuturilor
Valeriu SEVERIN
Întocmim avizele de însoţire la transportarea mărfurilor
Declaraţia vamală este documentul care permite deducerea TVA la import
Deducem cheltuielile pentru combustibil în cazul autoturismelor neînmatriculate în Republica Moldova
Deductibilitatea cheltuielilor în cadrul activităţii independente
Calculăm penalitatea pentru neachitarea TVA în termenele stabilite
Petru GRICIUC
Ce dare de seamă privind impozitul pe venit prezintă întreprinzătorul individual înregistrat pe parcursul anului ca plătitor de TVA
Când agentul economic din Transnistria poate solicita certificatul de rezidenţă (forma 1-DTA 17)
Agentul economic nu poate să beneficieze de două tipuri de subvenţii pentru aceeaşi persoană fizică angajată
Privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată în baza deciziei judiciare privind eliberarea ilegală din serviciu
Александр ЭЗБИЧАК
Недвижимость нерезидента сдает внаем резидент: с кого удерживается налог
Гражданину перечислены деньги для помощи беженцам: налоговые последствия
Декларирование и оплата налога с дивидендов от деятельности компании, учрежденной гражданином Молдовы в Гонконге
Информация из косвенных источников и туристический пакет на нескольких путешественников, оформленный на одного из них
Открытие счета в иностранном банке и сертификат о резидентстве
Jana GRICIUC
Modul de documentare şi de determinare a impozitului pe venit la procurarea unui bun imobil aflat anterior în moştenire
Întocmim corect Darea de seamă (forma IPC 21) la efectuarea plăţilor în folosul nerezidentului
Privind regimul fiscal aferent donaţiilor efectuate în scopuri de plasament temporar şi de gestionare a fluxului refugiaţilor
Людмила МИЦОВА (ГРОПА)
Является ли дачный домик объектом жилого назначения в целях применения налога на недвижимое имущество
Когда возникает необходимость изменения данных в ранее поданном уведомлении о торговой деятельности или подачи нового уведомления
Какой тип предприятия общественного питания необходимо указать в уведомлении при наличии характеристик нескольких типов
Когда возникает необходимость подачи уведомления о торговой деятельности у предприятия, реализующего собственную продукцию
Какой адрес торговой единицы должен указать в уведомлении коммивояжер (разъездной торговец)
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Dreptul la concediul paternal: întrebări şi răspunsuri

În prezentul articol sunt oferite explicații pe marginea următoarelor situații: poate pretinde sau nu un angajat la concediul paternal dacă acesta a solicitat, de asemenea, indemnizaţia de maternitate pentru soţia sa care nu lucrează şi se află la întreţinerea lui; este în drept sau nu angajatorul să îi acorde tatălui copilului nou-născut concediul paternal și concediul pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani în cazul în care acestea se suprapun ca perioade; cum urmează a fi declarate situaţiile menţionate în Darea de seamă IPC 21 şi în Informaţia IRM 19

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Oxana ZĂNOAGĂ
Aplicăm sancţiuni pentru reţinerea impozitului pe venit potrivit legislaţiei din statul de rezidenţă al cetăţeanului străin în lipsa certificatului de rezidenţă
Ce consecinţe apar la executorul judecătoresc în cazul în care mijloacele băneşti încasate de pe conturile debitorului nu au fost distribuite creditorilor
ОПЫТ РАБОТЫ
Mihai POPOVICI, Valeriu ROȘCA
Utilizarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe în activitatea de întreprinzător: aspecte practice

În prezentul articol autorii abordează unele aspecte practice ce țin de obligația privind achitarea remunerației pentru interpretarea și comunicarea publică a operelor muzicale în unitățile de comerț și în unitățile HORECA. De asemenea, sunt examinate și unele aspecte privind achitarea remunerației compensatorii pentru producerea sau importul de orice echipamente (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri etc.) şi suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonoră şi/sau video, discuri laser etc.), care permit reproducerea operelor pentru uzul personal al persoanelor fizice fără scopul obținerii vreunui avantaj comercial

УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр НЕДЕРИЦА
Об учете и отражении нецелевых средств в финансовых отчетах НКО

В данной статье на конкретном примере автор разъясняет, как учитываются в НКО операции, связанные с получением и использованием нецелевых средств, и каким образом отражается в финансовых отчетах НКО информация об указанных средствах

Alexandru NEDERIŢA
Contabilizarea costurilor ulterioare capitalizate recuperate pe seama mijloacelor cu destinaţie specială

Prezentul articol conține explicații pe marginea situației în care o asociație obștească a efectuat în antrepriză reconstrucția clădirii oficiului pe seama mijloacelor grantului primit. În acest context, autorul oferă răspunsuri la următoarele întrebări: cum trebuie contabilizate costurile aferente reconstrucției; în baza căror documente primare costurile respective pot fi capitalizate; de la care valoare şi dată trebuie calculată amortizarea clădirii după capitalizarea costurilor ulterioare; care este modalitatea de decontare a mijloacelor grantului utilizate pentru acoperirea costurilor de reconstrucție a clădirii

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Отстаиваем НДС через суд

В данной статье автором рассмотрены случаи из судебной практики, связанные с применением НДС

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Любовь МУРСА
Внедряем новый Классификатор занятий в Республике Молдова (CORM 006-2021)

В данной статье рассмотрены особенности нового Классификатора занятий в Республике Молдова (CORM 006-2021), а также специфика его применения на практике

Tudor CAPŞA
Privind posibilitatea reducerii duratei timpului de muncă pentru funcţionarul public cu un grad de dizabilitate accentuat
În ce condiţii poate fi redus cuantumul salariului angajaţilor entităţii
Privind majorarea salariilor şi a altor plăţi cu caracter stimulator în funcţie de rata inflaţiei
Care sunt particularităţile îndeplinirii de către angajaţi a obligaţiilor de serviciu ale persoanei care lipseşte temporar la locul de muncă
Angajatorii pot oferi salariaţilor servicii de îngrijire a copiilor în vârstă de până la 3 ani
Care este modalitatea de subvenţionare a locurilor de muncă
Aplicăm corect Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova
Тудор КАПША
Об особенностях прекращения трудовых отношений по инициативе главного бухгалтера до истечения его испытательного срока
ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Елена АВДЕЕВА
Саммари обновлений в ОБНП
Календарь налогоплательщика
Календарь налогоплательщика на июнь 2022 года
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса