Сегодня: Четверг 5 октября 2023 | EUR: 19.1420 | USD: 18.2270
 
Указатель статей, опубликованных в 2021 году
Главная » Указатель статей, опубликованных в 2021 году

 

Автор и название статьи

стр.

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR ОБЗОР СОБЫТИЙ

Pavel TOSTOGAN

Pulsul lunii februarieПульс февраля

2

4

Pulsul lunii martie Пульс марта

3

4

Pulsul lunii aprilie Пульс апреля

4

4

Pulsul lunii mai • Пульс мая

5

4

Pulsul lunii iunie • Пульс июня

6

4

Pulsul lunii iulie • Пульс июля

7

4

Pulsul lunii august • Пульс августа

8

4

Pulsul lunii septembrieПульс сентября

9

4

Pulsul lunii octombrieПульс октября

10

4

Pulsul lunii noiembrieПульс ноября

11

5

Pulsul lunii decembrieПульс декабря

12

4

CONSULTAȚII PRIVIND CONTABILITATEA ȘI IMPOZITAREA
Консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению

RAPORTARE ANUALĂ  ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Елена ЯВОРСКАЯ

Декларация VEN 12 за 2020 год: ее недостатки и особенности заполнения

2

30

Valentina PANUŞ, Angela LUPU

Închiderea anului: acţiuni premergătoare

12

79

IMPOZITUL PE VENIT Подоходный налог

Жана ГРИЧУК

Декларирование подоходного налога в отчете IPC 21

2

47

Andrei JIZDAN

Cum se impozitează veniturile persoanelor fizice obţinute în străinătate, în funcţie de locul prestării muncii

9

33

Întrebări răspunsuri Вопросы – ответы

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Декларирование и уплата подоходного налога при оказании гражданином Республики Молдова услуг иностранной компании в 2020 году

2

61

Освобождение на иждивенца предоставляется без учета его гражданства

2

61

Dorel NOROC, Marcela DIMA

Deducem cheltuielile cu personalul izolat preventiv pe teritoriul entităţii în perioada stării de urgenţă

2

63

Indemnizaţiile pentru staţionare se deduc în scopuri fiscale

2

65

Petru GRICIUC

Deducem cheltuielile aferente tranziţiei la metoda nouă de calcul al amortizării fiscale în cazul alegerii la finele anului 2020 a metodei vechi

3 30

Ce regim fiscal vor aplica entităţile nou-create pe parcursul anului 2021

3

31

Deducem cheltuielile aferente asigurării imobilelor proprii şi a celor luate în locaţiune

3

32

Jana GRICIUC

Privind achitarea impozitului pe venit pentru suma care depăşeşte plafonul stabilit la achiziţionarea produselor din fitotehnie şi/sau horticultură

3

33

Privind deducerea cheltuielilor aferente serviciului prestat în luna decembrie 2020

3

34

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Suma garanţiei stabilită în contractul de locaţiune nu constituie venit impozabil

4

31

Valeriu SEVERIN

Care este limita pentru încasările în numerar de la persoane fizice

4 34

Cum se impozitează veniturile persoanelor fizice de la darea în arendă a terenurilor agricole

4

35

Care sunt obligaţiile fiscale în cazul locaţiunii imobilului cu destinaţie locativă aflat în Republica Moldova de la un proprietar nerezident

4

36

Каковы налоговые последствия предоставления займов лицам, нанятым на работу по совместительству?

4

37

Mihai POPOVICI

Deducem donaţia făcută către un liceu privat

4

43

Petru GRICIUC

Ce perioadă fiscală declară persoanele fizice cetăţeni care îşi schimbă domiciliul permanent pe parcursul anului 2021

4

48

Privind obligaţiile fiscale ale persoanei fizice la obţinerea veniturilor din operaţiunile cu activele de capital şi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal

4

49

Privind tipurile de venituri pentru care apare obligaţia de prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma CET 18)

4

50

Roman VIERU

Care sunt consecinţele transmiterii în locaţiune a unui mijloc fix persoanei interdependente

5

34

Valeriu SEVERIN

Pot fi deduse sau nu cheltuielile aferente studiilor de master ale angajatului

5 41

Jana GRICIUC

Venitul din decontarea datoriilor faţă de fosta soţie este obiect al impunerii pentru agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

5 42
Privind plăţile de stimulare în formă nemonetară, acordate angajaţilor entităţii rezidente a parcului pentru tehnologia informaţiei 5 43

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Подоходный налог с беспроцентного займа работнику резидента ИТ-парка

6

22

Deducerea cheltuielilor aferente procurării echipamentelor de lucru destinate angajaţilor entităţii

6

24

Игорь ЛАЗАРЬ, Ирина ТРОЧИН

Льгота по ст. 49 п. а) при продаже доли участия резидентом СЭЗ не применяется

6

25

О порядке применения резидентами СЭЗ льгот по ст. 49 НК

6

26

Об условиях повторного использования резидентами СЭЗ льгот по ст. 49 НК

6

26

О корректировке Декларации о подоходном налоге при невыполнении условий повторного применения льготы резидентом СЭЗ

6

27

Petru GRICIUC

Cheltuielile pentru hrana zilierilor şi documentarea acestora

6 36

Prezentarea formei IALS 18 corectate de către agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe

6

38

Valeriu SEVERIN

Impozitele calculate suplimentar în urma controlului diminuează venitul impozabil

6

40

Jana GRICIUC

Privind modul de impozitare şi de deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind hrana şi cazarea nerezidentului

6

43

La donarea imobilului de către o persoană fizică nerezidentă rudelor de gradul I nu apar obligaţii privind impozitul pe venit

6

44

Privind documentul eliberat de către executorul judecătoresc la încasarea onorariilor pentru serviciile prestate 6 45

La încasarea unei datorii compromise deduse anterior nu se prezintă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit corectată

6

45

Subvenţionarea locurilor de muncă în raport cu un angajat

6

46

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI 

Locurile de muncă ale persoanelor angajate pentru prima dată se subvenţionează

7 30
Plata pentru abonamentul la sala de sport al angajatului care a achitat în mod individual asigurarea medicală nu se deduce 7 31

Impozităm venitul din neachitarea datoriei formate în cazul aplicării altui regim fiscal

7

31

Igor LAZARI

Facilităţile prevăzute în art. 49 din CF nu se aplică de către subiecţii sectorului ÎMM

7 32
Facilitatea fiscală prevăzută în art. 49 din CF poate fi utilizată repetat 7 33
Care sunt condiţiile utilizării repetate a facilităţii fiscale prevăzute în art. 49 din CF 7 33
Utilizarea facilităţii repetate în dependenţă de anul efectuării investiţiilor 7 34

Petru GRICIUC

Stabilim perioada de acordare a subvenţiei pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi

7 37

Depăşirea limitelor pentru cheltuielile de deplasare la rezidenţii parcului IT nu se impozitează

7

38

Reflectăm plăţile achitate persoanelor fizice – zilieri în darea de seamă IPC 21

7

38

Impozităm premierea unei echipe sportive cu mijloace financiare de către autoritatea publică locală

7

39

Jana GRICIUC 

Deducem cheltuielile aferente achitării taxei de stat

7 40

Venitul din vânzarea imobilului de către instituţia de învățământ privată se impozitează

7

42

Reţinem impozitul pe venit la sursa de plată în cazul locaţiunii imobilului de la persoana fizică devenită nerezidentă

7

42

În cazul colectării reziduurilor de hârtie şi de carton de la persoane fizice impozitul pe venit la sursa de plată nu se reţine

7

43

Valeriu SEVERIN 

Deducem cheltuielile de reparaţie suportate în perioada de garanţie

8 30

Impozităm biletele de odihnă achitate angajaţilor

8

32

Roman VIERU

Cum se impozitează venitul din vânzarea autoturismului importat de către persoana fizică

8

35

Cum se refacturează serviciile comunale în cazul contractului de locaţiune

8

36

Petru GRICIUC

Impozităm imobilul vândut de către o persoană fizică unei autorităţi publice locale

8

38

Donaţiile în scopuri filantropice efectuate de către subiecţii sectorului ÎMM nu se impozitează

8

39

Convertirea împrumutului în aport la capitalul social pentru acoperirea pierderilor nu se impozitează

8

40

Jana GRICIUC

Deducem cheltuielile aferente asigurării medicale a salariatului detaşat în străinătate

8

41

Salariatul divorţat are dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute

8

42

La achitarea dobânzii în folosul persoanei fizice nu se acordă scuturi

8

42

Impozităm ajutorul material acordat unui membru al sindicatelor

8

43

Valeriu SEVERIN

Venitul achitat persoanei fizice la procurarea semiremorcii frigorifice nu se impozitează la sursa de plată

9

40

Petru GRICIUC

Restituirea impozitului pe venit reţinut eronat din veniturile sub formă de royalty

9

43

Determinăm cuantumul scutirii personale la plecarea şi revenirea din concediul de maternitate pe parcursul anului

9

44

Trecem în cont impozitul pe venit achitat în SUA pentru serviciile de consultanţă

9

45

Impozitul pe venit la sursa de plată nu se reţine de către casele de amanet (lombarduri)

9

46

Privind obligaţiile fiscale la transmiterea în locaţiune a unui imobil misiunii diplomatice de către o persoană fizică

9

46

Jana GRICIUC

Impozităm indemnizaţia pentru concediul nefolosit de către lucrătorii sezonieri

9

47

Impozităm indemnizaţia de concediere la încetarea activităţii de întreprinzător

9

48

Transmiterea în locaţiune a spaţiului comercial reprezintă obiect al impunerii cu IVAO

9

48

Se reţine sau nu impozitul pe venit la achitarea profitului net de către întreprinderea de stat

9

49

Petru GRICIUC

Cum achităm cheltuielile de deplasare salariaţilor delegaţi pentru executarea lucrărilor de construcţie şi montaj pe teritoriul ţării

10

32

Despăgubirea achitată persoanei fizice pentru prejudiciul cauzat acesteia în urma unor acţiuni ilegale nu se impozitează

10

33

Impozităm sau nu venitul obţinut de persoana fizică ca urmare a decernării Premiului Naţional

10

33

Modul de declarare a reorganizării prin separare şi de documentare a activelor transmise

10

33

Moştenitorii nu au obligaţia de achitare a restanţelor întreprinderii individuale la BPN în cazul decesului fondatorului 10 35

Jana GRICIUC

Care este cota impozitului pe venit reţinut la procurarea peştelui viu de la o persoană fizică

10

36

Cum deducem cheltuielile de cazare la hotel dacă în factură nu este indicată valoarea micului dejun 10 37

Impozităm profitul net achitat fondatorului contrar cotei deţinute în capitalul social

10

38

Igor LAZARI

Livrarea de mărfuri, servicii în adresa angajaţilor la preţuri mai mici decât cele de piaţă nu este o facilitate acordată de angajator

11

18

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Compensarea uzurii autoturismului luat în folosinţă este sursă de venit impozabilă

11

20

Налог при выплате процентных начислений удерживается без учета освобождений

11

21

Valeriu SEVERIN

În cazul procurării mijlocului de transport uzat pentru dezmembrare impozitul pe venit la sursa de plată nu se reţine

11

33

Suma TVA exclusă de la deducere în urma controlului fiscal nu se deduce la determinarea impozitului pe venit

11

33

Pierderile din vânzarea mărfurilor către o persoană interdependentă la un preţ mai mic decât costul de intrare nu se iau în calcul la determinarea impozitului pe venit al subiecţilor sectorului ÎMM 11 35

Petru GRICIUC

Privind modul de impozitare a câştigurilor obţinute de către persoana fizică în cadrul campaniilor promoţionale

11

36

Ce consecinţe fiscale apar în cazul donaţiei sub formă de mijloace băneşti unei persoane fizice social vulnerabile

11

36

Privind documentarea achiziţiilor de produse din fitotehnie, horticultură şi/sau obiecte ale regnului vegetal 11 37

Deducem cheltuielile pentru primele de asigurare facultativă CASCO

11

38

Deducem diurnele calculate expeditorului auto delegat peste hotarele Republicii Moldova

11

39

Jana GRICIUC 

La actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente documentele pot fi anexate în original şi în copie

11 40

Aplicăm impozitul pe venit la procurarea pieilor de miel neprelucrate

11

41

Determinăm baza valorică şi impozitul pe venit la înstrăinarea apartamentului de către persoana fizică

11

41

Reflectăm în Darea de seamă IPC21 plăţile achitate persoanei fizice nerezidente

11

42

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Determinăm regimul fiscal pentru entitatea care în perioada precedentă a înregistrat doar venituri din dobânzi şi dividende

12 27

Obligaţia de reţinere a impozitului pe venit la achitarea plăţilor către fondatori în cazul micşorării capitalului social lipseşte

12

28

Din suma mijloacelor băneşti moştenite de persoana fizică-cetăţean al Republicii Moldova impozitul pe venit nu se reţine

12

29

Valeriu SEVERIN

Cheltuielile aferente serviciilor prestate de titularii patentei de întreprinzător nu se deduc în scopuri fiscale

12

31

Petru GRICIUC

Impozitul pe venitul din dobânzi al persoanei fizice care nu este angajat al entităţii nu se reţine

12

33

Determinăm facilitatea privind plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător

12

33

Cum determinăm facilitatea la impozitul pe venit dacă angajatul în unele perioade nu a avut venituri

12

34

Reţinem şi declarăm impozitul pe venit din plăţile efectuate în folosul ucenicilor

12

35

Jana GRICIUC

Impozităm cadourile acordate persoanelor fizice-cetăţeni în cadrul campaniei promoţionale

12

36

Ce document prezintă angajatul din regiunea transnistreană cu dizabilităţi severe pentru primirea scutirii la impozitul pe venit

12

37

Angajatul care este şi asistent parental profesionist nu are dreptul la scutirea pentru persoanele întreţinute

12

38

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ȘI ACCIZELE Налог на добавленную стоимость и акцизы

Dorel NOROC

Restituirea TVA în cazul reparaţiei capitale

3

24

Dorel NOROC

Măsurile de suport pentru mediul de afaceri

4

8

Dorel NOROC

În ce condiţii poate fi aplicată cota TVA în mărime de 6 % în sectorul HORECA?

7

11

Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA

Înstrăinăm autoturismul procurat şi reparat: aspecte contabile şi fiscale

7

12

Întrebări răspunsuri Вопросы – ответы

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Reflectăm facturile fiscale în anexele la Declaraţia privind TVA în cazul deducerii TVA într-o altă perioadă fiscală decât cea în care a fost primită factura fiscală (art. 102 alin. (12) din CF)

2

56

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Применение принципа обратного налогообложения субъектами, находящимися в процессе несостоятельности

2

57

НДС на остатки активов при аннулировании регистрации плательщика НДС, находящегося в процессе несостоятельности

2

57

Acordarea de locuri pentru comerţ nu este livrare scutită de TVA fără drept de deducere

2

58

Reflectăm valoarea returului de marfă în Declaraţia privind TVA

2

59

Privind deducerea în scopuri fiscale a sumei TVA calculate în cadrul controlului post-vămuire pentru perioada aplicării regimului fiscal al întreprinderilor mici şi mijlocii

2

59

Декларирование налоговой накладной, полученной и не отраженной своевременно в Декларации по НДС и в приложении TVA FACT

2

60

Геннадий БЕЖАН

Как предприятие в процессе несостоятельности определяет порог обязательной регистрации в качестве плательщика НДС

2

62

Roman VIERU

La reorganizarea entităţii prin dezmembrare entitatea nou-creată devine plătitor de TVA

2

66

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

О корректировке НДС при внесении актива в уставный капитал другого предприятия

4

28

Определение облагаемой стоимости незавершенного строения производственного назначения

4

29

Электронная налоговая накладная обязательна только по облагаемым поставкам в рамках госзакупок

4

29

О декларировании поставки экспедиционных услуг

4

30

О регистрации НКО в качестве плательщика НДС

4

30

Valeriu SEVERIN

În ce cazuri restituirea TVA poate fi acordată fără efectuarea controlului fiscal

4

34

Valeriu SEVERIN

Aplicăm TVA la procurarea şi transmiterea către angajaţi a bunurilor destinate consumului personal

5

37

Corectăm erorile comise la completarea facturii fiscale 5 40

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

НДС по услугам, импортируемым для поставки товаров в рамках реализации проекта технической помощи

6

21

Рефактурирование коммунальных услуг нанимателю – бенефициару проекта инвестиционной помощи

6

22

Вычет НДС не корректируется при безвозмездной передаче товаров для демонстрации потенциальным клиентам

6

23

НДС предприятию в процедуре ликвидации не возмещается

6

24

Valeriu SEVERIN

Entitatea poate solicita restituirea TVA aferentă investiţiilor capitale, chiar şi pentru activele care nu au fost puse în funcţiune

6

40

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Pentru mijloacele fixe complet amortizate şi ulterior vândute lipseşte obligaţia de excludere a TVA de la deducere

7

30

Roman VIERU

Când se aplică sancţiuni pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Declaraţiei privind TVA

7

48

Când se aplică taxarea inversă la procurarea proprietăţii entităţilor declarate în proces de insolvabilitate

7

50

Valeriu SEVERIN

Deducem suma TVA aferentă procurărilor efectuate în scopul unei donaţii filantropice

8

28

Игорь СТАВИНСКИЙ

О заполнении декларации по НДС при возврате импортированного товара

9

37

О регистрации отделения иностранного юридического лица

в качестве плательщика НДС

9

38

Valeriu SEVERIN

Când apare dreptul la stornarea sumei TVA calculate pe faptul primirii plăţii prealabile

9

39

Pentru plăţile prealabile primite de la nerezidenţi nu se calculează TVA

9

40

Валериу СЕВЕРИН

НДС при получении от нерезидентов прав на использование программного обеспечения

10

28

Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ

Доначисление НДС при продаже товаров наемным работникам

11

20

Igor LAZARI, Natalia ARHILEI

Deducem suma TVA aferentă mărfurilor importate cu titlu gratuit

12

25

Determinăm obligaţiile fiscale privind TVA şi impozitul pe venit la procurarea unui soft licenţiat de la un nerezident

12

25

Stabilim obligaţiile fiscale în cazul prestării de către un nerezident a serviciilor de transport internaţional

12

26

Executarea obligaţiilor de către un nerezident în baza contractului individual de muncă nu reprezintă un import de servicii

12

27

Valeriu SEVERIN

La livrarea mărfurilor nu este necesară emiterea unei facturi fiscale separate pentru ambalaj
12 30
Completăm corect adresa în factura fiscală 12 30

OPINII ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Елена ЯВОРСКАЯ

Худая овчинка выделки не стоит, или архаичные нормы для сизифова труда

4

80

Елена ЯВОРСКАЯ

Худая овчинка выделки не стоит, или архаичные нормы для сизифова труда

5

55

Ghenadie NEGARĂ

Contabilizăm operaţiunile aferente procurării biletelor de avion în format electronic

5

63

Roman VIERU

Tratamentul fiscal al veniturilor din tranzacţiile cu monede virtuale (criptomonede)

6

64

Iuliana ŢUGULSCHI

Sistemul „depozit” aplicat bateriilor şi acumulatorilor auto: cum contabilizăm?

7

66

Александр СТАНИШЕВСКИЙ, Елена ЯВОРСКАЯ

Налогообложение виноделов

7

74

Светлана СЛОБОДЯНУ

Безвозмездная передача подарочных сертификатов: проблемы учета и налогообложения

9

64

Ghenadie NEGARĂ

Impozitarea pierderii forţate a proprietăţii şi compensaţiile primite pentru această pierdere: aspecte nerezolvate

9

76

Svetlana SLOBODEANU

Comercializarea în anul curent а activelor biologice imobilizate intrate pe rod: aspecte contabile şi fiscale

10

52

Ghenadie NEGARĂ

Reflecţii asupra organizării contabilităţii în companiile de televiziune

10

56

Тудор КАПША

Можно ли перенести отпуск по отцовству при его совпадении с медицинским отпуском?

11

79

Елена ЯВОРСКАЯ

Новый отчет с безобидным названием…

12

47

Елена АВДЕЕВА

О признании расходов на подписку на периодические издания

12

55

DISCUTĂM PROBLEMA ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Veaceslav CIOBANU

Distrugerea parţială a unui bun asigurat: aspecte fiscale

5

67

Елена ЯВОРСКАЯ

Ограничение расчетов наличными между предприятием и гражданином

6

56

POS-терминалы: час икс все ближе, а неясности остались

6

62

Елена ЯВОРСКАЯ

Мнения госорганов и возникающие проблемы

7

54

Veaceslav CIOBANU

Operaţiuni cu active de capital: aspecte fiscale noi pentru entităţi

9

79

Valentina PANUŞ

Limitarea plăţilor/încasărilor efectuate în numerar: incertitudini şi sugestii

9

86

Елена ЯВОРСКАЯ

Новое уведомление о торговле

10

45

Svetlana SLOBODEANU

Contabilizarea şi impozitarea operaţiunilor cu terenurile şi construcţiile amplasate pe acestea: aspecte problematice

11

60

Александр СТАНИШЕВСКИЙ

Право на труд единственного учредителя

12

58

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE ДРУГИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Порядок применения налога на недвижимое имущество и земельного налога в 2021 году

2

51

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Об отчетности по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу в 2021 году

3

26

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Об изменениях местных сборов на территории муниципия Кишинэу в 2021 году

8

25

Întrebări – răspunsuri Вопросы – ответы

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О порядке исчисления сбора за пользование автомобильными дорогами по грузопассажирским автомобилям

2

67

Об обязательстве по исчислению и уплате сбора за пользование автомобильными дорогами по автомобилям, переданным в финансовый лизинг

2

68

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

О порядке расчета налога на недвижимое имущество за объекты, приобретенные до и после 25 сентября 2020 года, с применением ранее 15%-ной скидки

3

35

О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при продаже билетов для театральных, спортивных и других развлекательных мероприятий

3

36

О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии объектов по сбору черных и цветных металлов

3

37

О порядке применения сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при осуществлении торговли посредством мобильных торговых единиц

3

37

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Обязательства по земельному налогу при передаче земли в безвозмездное пользование

4

51

Об уплате налога на недвижимое имущество и земельного налога за объекты, имеющиеся по состоянию на 31 марта 2021 года

4

51

О порядке применения конкретных ставок местных сборов с учетом нарастающих коэффициентов при превышении их предельной ставки

4

52

О детализации информации по объектам налогообложения в расчете по налогу на недвижимое имущество

4

54

Valeriu SEVERIN

Calculăm taxa pentru poluarea mediului în cazul importului de mărfuri ambalate în cutii

5 39

Людмила МИЦОВА (ГРОПА)

Являются ли объектами налогообложения налогом на недвижимое имущество права собственности на киоски и другие временные строения

5

45

Какая дата считается датой оценки конкретного объекта недвижимого имущества

5

47

О порядке применения предельной ставки сбора для объектов торговли при наличии складов по торговле нефтепродуктами

5

47

Является ли суперфициарий субъектом налогообложения по налогу на недвижимое имущество