Журнал “Contabilitate şi audit” » №12, 2016 » ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Постоянный адрес статьи: http://www.contabilitate.md/?mod=article&id=7122

privind calcularea impozitului pe venit din sumele achitate persoanelor fizice în baza contractului de prestări servicii


ÎNTREBARE: (29.1.7.78) Care este modul de reţinere la sursa de plată a impozitului pe venit din veniturile aferente contractului de prestări servicii?

 

În conformitate cu prevederile art. 88 alin. (5) din Codul fiscal, veniturile persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, obţinute din prestarea serviciilor şi/sau lucrărilor, precum şi veniturile membrilor consiliului sau comisiei de cenzori a întreprinderilor sînt considerate drept salariu din care se reţine impozitul conform cotei prevăzute la art. 15 lit. a). 

Menţionăm, de asemenea, că, potrivit prevederilor alin. (1) al aceluiaşi articol, fiecare angajator care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ţinînd cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit determinat conform modului stabilit de Guvern. 

Modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări în conformitate cu prevederile Codului fiscal se reglementează prin Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014.

Conform pct. 3 subpct. 2) din Regulamentul menţionat, obiect al impunerii pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care prestează servicii şi/sau efectuează lucrări constituie venitul în formă monetară şi/sau nemonetară îndreptat spre achitare de către patron în folosul acestora pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor în baza convenţiilor civile, precum şi facilităţile acordate, exceptînd deducerile la care au dreptul acestea. 

Punctul 50 al Regulamentului menţi-onat stabileşte că, în cazul în care serviciile sînt prestate de către persoana fizică în baza unei convenţii civile, fără a fi încheiat cu angajatorul un contract individual de muncă, plăţile achitate acesteia se consideră plăţi salariale din care se reţine impozitul pe venit conform art. 88 din Codul fiscal şi cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Cod, fără a fi divizat la numărul de luni în care se achită pentru serviciile respective. 

Astfel, entitatea, la achitarea în folosul persoanei fizice pentru serviciile prestate reţine impozitul în mărime de 7 % din suma care nu depăşeşte plafonul stabilit la art. 15 lit. a) şi respectiv 18 % din suma care depăşeşte valoarea menţionată. Reţinerea impozitului se va face din fiecare plată efectuată conform contractului civil încheiat. 

Această modalitate se aplică şi în cazul în care entitatea efectuează mai multe plăţi în aceeaşi lună sau luni diferite. În cazul în care entitatea efectuează plăţi unei persoane contractante pe parcursul anului prin mai multe contracte civile, reţinerea impozitului se efectuează cu aplicarea cotelor stabilite la art. 15 lit. a) din Codul fiscal separat pentru fiecare contract civil.

Ordinul IFPS nr. 1202 din 24.11.2016


   © "Contabilitate şi audit", 2020
   Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции