Сегодня: Вторник 27 февраля 2024 | EUR: 19.4164 | USD: 17.8936
 
Вакансии
Главная » Вакансии

Omnius Group SRL | добавлено 20.11.2017
Contabil șef
Omnius Group SRL, cabinet de servicii contabile și fiscale, e în căutarea candidaților pentru postul de contabil șef pentru biroul său din Chișinău.

Candidatul recrutat va avea ca și responsabilități

- Gestionarea evidenței contabile a clienților cabinetului, prin prestarea unei game complete de servicii contabile și fiscale;
- Consilierea clienților în domeniul fiscal și contabil;
- Coordonarea și verificarea activității echipei de contabili juniori ai cabinetului;
- Dezvoltarea activă a portofoliului de clienți ai cabinetului;

Acest post este ideal pentru candidatul cu solide competențe contabile și de deservire a IMM-urilor, care dorește să-și continue cariera într-un cabinet contabil, fiind responsabil de deservirea clientelei acestuia precum și de expansiunea cabinetului.

Ce oferim noi :

- Salariu de bază avantajos și bonus motivant în funcție de prestația candidatului și de performanța cabinetului;
- Posibilitate de avansare profesională semnificativă;
- Suport financiar și logistic necesar dezvoltării cabinetului;
- Mediu de lucru plăcut (oficiu modern în zona centrală a Chișinăului) și echipă profesionistă și motivată;
- Training, transfer de cunoștințe și suport logistic din partea companiei fondatoare canadiene Omnius Inc.
Candidatul ideal ar avea urmatoarele aptitudini :

(1) Competențe tehnice și manageriale în contabilitate
- Studii superioare în domeniul financiar-contabil;
- Cunoașterea avansata a SNC, a legislației fiscale și a legislației muncii;
- Experiență convingătoare de contabil șef, cu executarea ciclului complet de contabilitate;
- Experiență în prestarea serviciilor contabile IMM-urilor, cu oferirea serviciilor contabile complete pentru acest tip de întreprinderi;
- Experiență în gestionarea unei echipe de contabili juniori;

(2) Competențe în dezvoltarea afacerilor
- Personalitate sociabilă și motivată
- Abilitați avansate de comunicare
- « Business oriented » : orientat spre rezultat (obținerea de noi clienți, deservirea profesionistă a acestora, fidelizarea clienților prin servicii de calitate și menținerea unei comunicări pro-active cu aceștia)

(3) Competențe lingvistice și informatice
- Limbile română și rusă fluent, vorbit și scris
- Cunoașterea limbii franceze sau engleze la un nivel avansat, vorbit și scris , este un avantaj
- 1 C-8.3 și 7.7, Microsoft Office : nivel avansat

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul și o succintă scrisoare de prezentare la adresa info@omniusgroup.md. Toate candidaturile vor fi analizate, totuși doar candidații retinuți vor fi contactați.

Vă multumim pentru interesul acordat cabinetului nostru.

Контакты: info@omniusgroup.md
CAAN S.A. | добавлено 17.10.2017
Contabil-sef Straseni
cunoasterea softului1 C,
tinerea la zi a evidentei contabile
prezentarea darilor de seama

Контакты: muntelil@mail.ru
RAP Pharma International | добавлено 10.02.2017
Contabil
,,RAP Pharma SRL este în cautarea persoanei la postului vacant de : Contabil
Cerinte:
- Studii superioare finalizate (contabilitate, economie, finante);
- Cunoasterea Legislatiei Fiscale si Contabile;
- Experienta in pozitie similara – 2 - 3 ani;
- Deprinderi avansate PC (MS Excel, MS Word), 1C obligatoriu;
- Cunoasterea limbii romane,/ruse;
- Responsabilitate, organizare, atentie la detalii;
- Flexibilitate;
- Orientare spre instruire;
- Personalitate pozitiva, dinamica si cooperanta.

Sarcini de lucru:
- Introducerea, emiterea şi evidenţa facturilor fiscale;
- Primirea si verificarea, introducerea si emitera documentelor contabile primare;
- Evidenta intrarilor si iesirilor mijloacelor banesti (casa);
- Evidenta operațiunilor bancare “banca-client”
- Pastrarea competenta si veridica a evidentei contabile;
- Pregatirea documentelor pentru elaborarea rapoartelor;
- Evidenta si calcularea salariilor;


Condiţii de lucru:
- Salariu atractiv
- Serviciu stabil într-o companie stabilă.
- Pachetul social complet
- Telefonie mobilă corporative
Pentru a fi invitat la interviu, va rugam sa transmiteti Cv-ul, ce contine si o fotografie, la adresa e.bolgar@bfarm.md , in subiectul mesajului indicati functia pentru care optati.


Контакты: 079991129
RAP Pharma International | добавлено 31.01.2017
contabil-șef
Contabil-șef în comapnie farmaceutică salariul 12000 lei.
I. Cerinte față de candidat:
1. - Studii superioare (contabilitate, economie, finanțe);
2 .– Cunoașterea calculatorului: 1С 7.7(de dorit), MS Office, Windows, Internet – utilizator avansat
3. – Responsabilitate ,otganizare, atenție la detalii,
II. Atribuțiile de serviciu:
- Operațiuni bancare și formulare de strică evidență .
- Evidența mărfurilor: - Intrări,
- Vînzări,
- Deplasări interne ,
- Restituiri,
- Reduceri.
Condițiile de muncă:
- Program de muncă deplin:
- Angajare oficială - Concediu plătit
- Salariu atractiv. Salariul se stabilește după interviu. Persoanele interesate pot expedia CV la adresa de e-mail e.bolgar@bfarm.md .
Контакты: 079991149
"Carauș E.D." S.R.L | добавлено 22.06.2016
Contabil Șef
O firmă mare și sigura "Carauș E.D." SRL angajează în funcția de Contabil Șef o persoană harnică, responsabilă și cu experiență în domeniul dat minim de 4 ani. Firma oferă un salariu platit la timp, loc de munca în oficiu bine amenajat și un colectiv ințelegător. Pentru mai multe detalii apelați numărul amplasat mai jos.
079-487-478
"Carauș E.D." S.R.L | добавлено 22.06.2016
Contabil Șef
O firmă mare și sigura "Carauș E.D." SRL angajează în funcția de Contabil Șef o persoană harnică, responsabilă și cu experiență în domeniul dat minim de 4 ani. Firma oferă un salariu platit la timp, loc de munca în oficiu bine amenajat și un colectiv ințelegător. Pentru mai multe detalii apelați numărul amplasat mai jos.
Agenția Achiziții Publice | добавлено 10.06.2016
Șef adjunct Direcția Administrativ - Financiară
Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Se axează pe organizarea contabilității financiare ale Agenției, conform prevederile legale, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu respectarea și aplicarea tuturor actelor normative care vizează instituțiile publice, în scopul furnizării informațiilor, atît pentru necesitățile proprii, cît și în relațiile cu terți.

1. Participarea la managementul şi organizarea activităţii Direcţiei administrativ - financiară;
2. Participarea la coordonarea organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor pentru necesităţile Agenţiei;
3. Asigurarea ținerii la zi a evidenței financiare;
4. Organizarea și asigurarea evidenței decontărilor cu salariații.
5. Asigurarea îndeplinirii lucrărilor de arhivare a documentelor în cadrul Direcţiei administrativ-financiară.

Salariul de funcție: de la 4 400 lei;

Condiţiile de participare la concurs:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
- studii superioare în contabilitate, economie, finanțe sau administrare publică;
- 3 ani de experienţă profesională în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
- abilităţi de utilizare a computerului.

Pentru a aplica pentru funcția publică vacantă este necesar să prezentați următoarele documente:
• Formularul de participare [1];
• Copia buletinului de identitate;
• Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
• Copia carnetului de muncă[2];
• Cazier juridic[3];
• Alte documente.
[1] Formularul de participare poate fi găsit în compartimentul Informații utile (http://cariere.gov.md/usefull-info)
[2]Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-amil, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
[3]Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Documentele de participare pot fi depuse personal(șos. Hîncești 53, et. 2, Ghișeul unic), prin poștă sau pe e-mail (resurse.umane@tender.gov.md).

Pentru mai multe detalii accesati http://cariere.gov.md/my-job-details/3953/-span-style=-font-size-16px;---strong-%C8%98ef-adjunct%C2%A0Direc%C5%A3ia-Administrativ---Financiar%C4%83--strong---span-.html .

Data limită de depunere: 12.06.2016


Travertin-Lux SRL | добавлено 03.05.2016
второй бухгалтер
Знание 1-С бухгалтерии. Возраст до 45 лет. Зарплата 5000лей.
Контакты: 069641515
Imona Grup SRL | добавлено 21.04.2016
Contabil
Responsabilităţi:
- Evidenţa livrarilor, intocmirea documentelor primare la livrarea produselor;
- Perfectarea registrului livrărilor;
- Evidenţa materialelor;
- Evidenţa debitorilor, controlul creanţelor;
- Efectuarea operatiunilor de casă şi bancă;
- Evidenţa documentelor primare.
Principalele cerinţe faţă de candidat:
- Studii superioare în domeniul contabilităţii/finanţe;
- Cunoaşterea programei de contabilitate 1C 7.7;
- Experienţă de muncă de cel puţin 1 an în funcţia contabil;
- Cunoaşterea segmentului materiale producere;
- Cunoaşterea PC: Word, Excel la nivel avansat;
- Grand înalt de responsabilitate, confidenţialitate şi onestitate.
Condiţii de muncă:
- Program de lucru Luni-Vineri, 9:00-18:00 (Pauză de masă 13:00-14:00);
- Pachet social deplin: concediu de muncă anual 28 zile, asigurare medicală;
- Perspectivă de avansare în carieră;
- Lucru într-un colectiv tînăr şi dinamic.
Expediaţi CV-ul la adresa de e-mail: office@imonagrup.md 
1 - preselecţia se face prin CV
2 - interviul
Nota: Indicaţi în tema scrisorii postul pentru care aplicaţi.
Контакты: 022-855-955;068683900
Polistil SRL | добавлено 01.04.2015
Contabil
SRL POLISTIL angajează o persoană cu experienţă în funcţia de contabil.

Oferim un contract de muncă cu pachet salarial atractiv, lucru într-un mediu aflat în continuă dezvoltare, alături de o echipă tânără şi energică. Candidatul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

Responsabilitati
-Analizeaza activitatea economico- financiara a societatii;
-Inregistrarea documentelor contabile;
-Verificarea inregistrarilor contabile efectuate si validarea lor;
-Efectuarea de operatiuni contabile specifice;
-Evidenta si urmarirea costurilor si veniturilor pe lucrari;
-Asigura respectarea legislatiei contabile si fiscale;
-Asigura respectarea regulilor de intocmire a bilanturilor contabile;
-Intocmeste rapoarte periodice catre management;
-Pregatirea corespondentei interne si externe pentru documentele ce vin si pleaca din departamentul contabilitate;
-Asigura desfasurarea in conditii optime a procesului de auditare a situatiilor fianaciare;
-Intocmeste situatii contabile lunare;
-Participa la audit;
-Participa la inventarierea patrimoniului.

Cerinte
-Studii superioare in domeniul financiar- contabil;
-Experienta de 2-5 ani in domeniu;
-Cunostinte solide de legislatie privind domeniul financiar- contabil;
-Cunostinte de operare softuri contabile;
-Capacitate de a redacta rapoarte, de a sintetiza si clarifica informatiile;
-Buna capacitate decizionala;
-Persoana stabila, responsabila, devotata, cu initiativa si o atitudine proactiva.

Pentru a aplica la acest post de muncă, trimiteţi CV-ul europass la adresa de email: polistil.construct@mail.ru / apelaţi la numarul de telefon: +373 78 030 030
Контакты: +373 78 030 030
Чтобы добавить вакансию, необходимо авторизоваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, пройдите процедуру регистрации.

 
Вход для пользователей
Логин
Пароль
 
Регистрация | Забыли пароль?
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

 
Календарь налогоплательщика
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

  • истекает срок уплаты налога
  • истекает срок сдачи отчетности
  • истекает срок сдачи отчетности и уплаты налога
 
НАШ ОПРОС

Ориентируетесь ли Вы на разъяснения государственных органов?
Да, всегда принимаем решения, ориентируясь на них
Да, но только если с ними согласны
Нет, эти письма не являются нормативными актами


Результаты опроса